Welke verbeteringen kunnen docenten volgens lerenden realiseren als het gaat om online leren?

Menig docent heeft tijdens de coronacrisis voor het eerst online leren toegepast. Vanochtend heb ik twee bijdragen gelezen waarin lerenden een aantal verbeterpunten formuleren, op basis van hun ervaringen.

De eerste bijdrage vat de uitkomsten van een Educause-enquête onder 8392 lerenden van 54 instellingen samen. Deze respondenten noemen vijftien pedagogisch-didactische verbeterpunten bij het gebruik van leertechnologie. Voorbeelden zijn:

  • Het gebruik van niet-officiële platforms en te veel externe applicaties of sites.
  • Een gebrek aan instructie, begeleiding en/of ondersteuning voor activiteiten zoals break-out rooms, online discussies en samenwerkingsopdrachten.
  • Gebrek aan betrokkenheid van de docent, communicatie met lerenden en feedback op het opgedragen werk.
  • Gebrek aan technologische ondersteuning en de weigering om technische problemen te aanvaarden als excuus voor te laat komen of afwezigheid.
  • Opdrachten met weinig ondersteuning of relaties met leeruitkomsten.
  • Gebrek aan duidelijkheid in de processen en procedures voor het invullen en inleveren van opdrachten.

De Educause adviseert o.a. om docenten samen met instructional designers en educatieve technologen te laten samenwerken bij de ontwikkeling van online onderwijs. Verder meent de Educause dat ‘simultaan onderwijs‘ -zij spreken van ‘hybride cursussen’- niet meer weg te denken zal zijn omdat lerenden een variëteit aan leerervaringen willen hebben. Gezien de complexiteit van deze aanpak, heb ik ernstige twijfels bij dit advies.

Bijdrage twee is een beknopt artikel waarin verschillende lerenden aan het woord komen en verschillende suggesties ter verbetering geven. Zoals:

  • Docenten zijn minder beschikbaar geworden voor lerenden en zijn minder flexibel ten aanzien van deadlines. Onder de huidige omstandigheden is het voor sommige lerenden moeilijk om die deadlines te halen.
  • Het is vaak moeilijk om docenten vragen van lerenden te laten beantwoorden. Dit beperkt het studiesucces.
  • Docenten zouden al hun synchrone colleges moeten opnemen. Lerenden combineren hun studie vaak met een baan omdat zij anders de huur niet kunnen betalen. Daardoor missen zijn echter online lessen.
  • Lerenden zouden moeten kunnen beslissen of zij een cijfer voor een tentamen willen behouden, het cijfer door studiepunten willen vervangen of het vak helemaal zonder academische sanctie willen laten vallen. Dit zou stress reduceren.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord