Werknemers uit verschillende culturen delen minder snel informatie met elkaar (maar er is wel wat aan te doen)

Het delen van informatie tussen collega’s is best wel een ding binnen veel organisaties. Een gebrek hieraan leidt vaak tot verspilling van tijd en energie, en tot gemiste kansen. De complexiteit van informatiedelen wordt nog groter als werknemers afkomstig zijn uit verschillende culturen. Dit betekent overigens niet dat je moet streven naar werkvloeren die monocultureel zijn samengesteld.

Hoe je het wendt of keert: onze samenleving is multicultureel samengesteld. Dat geldt als het goed is ook voor veel arbveidsorganisaties. Dit heeft mooie kanten, maar leidt ook tot bepaalde vraagstukken.

Recent Nederlands onderzoek laat zien dat zo’n vraagstuk ook op de werkvloer speelt als het gaat om het delen van informatie tussen collega’s. Hoe groter de culturele afstand die werknemers ervaren, des te groter is het probleem van gebrekkig informatie delen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een Duitse werknemer en Nederlandse werknemer gemakkelijker met elkaar informatie uitwisselen, dan met een Chinese collega.

Als de culturele verschillen kleiner zijn, dan is het vertrouwen in collega’s groter. Ook kent men collega’s dan een hogere status toe. In die gevallen zijn werknemers eerder bereid informatie met elkaar te delen. Als dat niet het geval is, deelt men minder informatie. Met vervelende gevolgen:

This withholding can cause those from “low status” minority groups to underperform and never reach their full potential.

Dit proces van “cultural biases” kan ook worden beïnvloed:

  • Observeer hoe groepen aan projecten werken. Geef een collega of leidinggevende de taak groepen werknemers te observeren. Binnen open kantoortuinen is men ook geneigd het gedrag van collega’s te observeren. Vreemde ogen dwingen tot interactie.
  • Waardeer kennis delen en diversiteit.
    Meer diversiteit binnen een team creëert ook een meer open en inclusieve werkplek. Mensen kunnen ook leren zich als één groep te voelen.

The more cultural differences your team members have, the more likely they are to perceive themselves as one unit — and the less likely it is for a majority group based on nationality to form.

  • Help je team om elkaar te leren kennen. Ken elkaars exspertise en sterke punten. Dat bevordert onderlinge waardering.

Succesvolle organisaties maken volgens de onderzoekers korte metten met bewuste en onbewuste vooroordelen en vooringenomenheid. Als werknemers, ongeacht curlturele achtergrond, gestimuleerd worden om met elkaar samen te werken dan bevordert dat ook de individuele prestaties. Dit is volgens de onderzoekers vooral van belang voor werknemers uit minderheidsgroepen aan wie nu vaak veel informatie wordt onthouden.

Mijn opmerkingen: ook vanuit het perspectief van het presteren van organisaties en individuele werknemers moet je je m.i. dus verzetten tegen mensen die verschillende culturen tegen elkaar op willen zetten. Hierbij vraag ik me ook af of de dimensies van Geert Hofstede niet ook van invloed zijn op deze culturele biases en de bereidheid om informatie te delen.

Mijn hypothese is dat het delen van informatie eerder voor komt bij de volgende posities op de dimensies van Hofstede:

  • Een kleine machtsafstand.
  • Collectivisme.
  • Femininiteit.
  • Lage onzekerheidsvermijding.
  • Lange termijnoriëntatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *