Werkt de flipped classroom beter dan klassikaal onderwijs? #elearnmooc

Journalist Robinson Meyer besteedt aandacht aan een studie naar de effecten van het concept van de flipped classroom. De uitkomsten zijn veel belovend. We gaan echter kort door de bocht als we concluderen dat deze benadering beter werkt dan klassikaal onderwijs.

Flipped classroom
Foto: Ransomtech

Ik geloof dat ik onlangs via een tweet van Frans Droog (@FransDroog) attent ben gemaakt op het artikel The Post-Lecture Classroom: How Will Students Fare?

Deze bijdrage gaat over een driejarige -gesponsorde- studie naar het concept van de flipped classroom. De conclusie is duidelijk:

statistically significant gains in student performance in “flipped” settings and significant student preference for “flipped” methods.

Doelgroep waren studenten Farmacie van de universiteit van North Carolina. De resultaten van een identiek examen verbeterden in 2012 en 2013 met 2,5% respectievelijk 2,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast heeft het concept van de flipped classroom sterk aan populariteit gewonnen. Diverse citaten van studenten illustreren dit.

De auteur merkt terecht op dat dergelijke studies maar moeilijk los van hun context zijn te beoordelen. De bijdrage geeft namelijk ook inzicht in het oorspronkelijke didactische concept. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat er nauwelijks sprake is van interactie en actieve betrokkenheid van studenten.

Toepassing van het concept van de flipped classroom bevorderde een meer activerende didactiek. Zo moesten de studenten een vraag naar de behandeling van een patiënt in tweetallen bespreken, en de uitkomsten delen met de klas. De docent ging vervolgens in op de meest gemaakte fouten. Studenten werden gestimuleerd het geleerde toe te passen.

Robinson Meyer staat tenslotte stil bij de betekenis van deze studie. Terecht wordt daarbij opgemerkt dat de verschillen in studieresultaten niet toegeschreven kunnen worden aan de verschillen in onderwijsontwerp. Wellicht hebben de studenten nu wel harder gewerkt? De docent denkt overigens van niet. Een enkele student meent dat de gebruikte technologie het verschil maakt.

Twaalf dagen geleden heb ik een bijdrage in de NRC besproken. De kop van dit dagblad luidde “Lagere prestaties in online onderwijs”. Ik suggereerde toen dat de onderzoekers appels met peren hebben vergeleken: kwalitatief goed face-to-face onderwijs vs kwalitatief slecht online onderwijs:

Bij een dergelijk vergelijkend onderzoek zijn immers veel variabelen in het spel!

Dat geldt ook voor deze driejarige studie. Nu lijkt het er op dat kwalitatief minder goed face-to-face onderwijs vergeleken is met een kwalitatief goed concept van blended learning.

Wat we wel kunnen concluderen, is dat het concept van de flipped classroom tot goede studieresultaten en een hoge motivatie bij lerenden kan leiden. En dat is op zich alleen al een belangrijke conclusie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.