Zelfgeorganiseerd leren kan! (keynote Sugata Mitra)

De tweede dag van het nationale e-learning congres werd geopend door professor Sugata Mitra. Op basis van mijn ervaringen tijdens de Online Educa Berlijn 2007 vond ik van tevoren zijn aanwezigheid alleen al de reis naar Eindhoven de moeite waard. En ondanks dat hij dit keer de zaal niet verleidde tot een minutenlange staande ovatie -daarvoor moet je waarschijnlijk ook niet in Nederland zijn- was zijn presentatie ook nu weer indrukwekkend.

Mitra heeft een duidelijke boodschap, die hij onderbouwt met eigen onderzoek (nu ook uit Groot-Brittannië), en die hij op een amusante manier brengt. Sugata Mitra stelt dat ICT vaak als eerste wordt geïmplementeerd binnen scholen die kwalitatief goed zijn en beschikken over goede docenten. Grote groepen kinderen, over de hele wereld, beschikken echter niet over goed onderwijs en goede docenten. Bijvoorbeeld doordat docenten er niet willen werken. Juist daar zou je, volgens Mitra, ICT moeten inzetten. Mitra laat zien dat je met behulp van internettechnologie een leeromgeving kunt creëren waar kinderen hun leren zelf organiseren, en ook samen gaan leren. De leerstof zou daarbij vooral ook gericht moeten zijn op 'voordoen' (dat werkt bij vaardigheden inderdaad vaak goed). Hij stelde dat Indiase kinderen de Engelse taal leren om de computer te kunnen gebruiken. Terwijl volwassenen vaak een computer niet gebruiken, omdat ze de Engelse taal niet beheersen.

Mitra gaf ook aan dat kinderen heel goed met elkaar kunnen leren, door gezamenlijk gebruik te maken van één computer. Je hoeft volgens hem kinderen ook niet te leren hoe ze een computer moeten bedienen. Dat leren ze zelf. Daarbij gaf hij ook aan dat kinderen zelfstandig leren kennis toe te passen, maar dat ze niet in staat zijn die kennis 'op zich' te reproduceren. Voor theoretische toetsen zakken zij, terwijl ze het geleerde wel in de praktijk kunnen gebruiken.

Mitra liet hij zien dat jongeren in korte tijd via ICT examenvragen leren te beantwoorden, terwijl ze daar eigenlijk pas over een aantal jaren 'aan toe' horen te zijn. Veel betekenend stelde hij daarbij de retorische vraag: maar een school leidt toch niet alleen op voor een examen?

Mitra gaf ook andere, meer praktische, tips. Zo heeft hij ontdekt dat het beter werkt als je een groot scherm gebruikt bij synchrone vormen van e-learning (een docent via Skype in Engeland, die taalles geeft aan kinderen in India). Bij een groot scherm kunnen kinderen ook de omgeving van de docent zien. En de docent is beter in staat met een grotere groep te communiceren (en niet alleen met degene achter de microfoon). Een groot scherm geeft een sterker gevoel van presence.

Het is vaak belangrijk dat je computers op publieke plaatsen toegankelijk maakt, en niet op school. Want computers op school worden vooral -aldus Mitra- geassocieerd met toetsen, roosters en verplichtingen, en gaan niet uit van intrisieke motivatie. De opvattingen van Mitra sluiten dus nauw aan bij Rob Martens.

Andere lessen zijn volgens Mitra:

  • Afstand beïnvloedt de kwaliteit van het leren (vaak positief).
  • Values are acquired, doctrine and dogma are imposed.

Belangrijk is ook de nadruk die Mitra legt op het belang van aspiraties van jongeren. In Berlijn sprak hij in dit verband over triggering te right emotion. Na afloop van zijn speech heb ik Mitra kort geïnterviewd. Helaas vergat ik bij deze vraag op de 'opnameknop' te drukken (en de Flip is zó simpel te bedienen…). Hij benadrukte hierbij het belang van rolmodellen. Jongeren hebben vaak geen realistische rolmodellen voor ogen, waar zij zich qua ambities aan kunnen spiegelen en dus optrekken. Het is dus belangrijk om jongeren te helpen de ambities helder, uitdagend en realistisch te formuleren. Dat stimuleert leren. Zie wederom de analogie met Rob Martens.

 Gelukkig heb ik het hele vraaggesprek met Sugata Mitra verknald. Met zijn toestemming heb ik  vraaggesprekjes opgenomen, en hem ook zelf mogen interviewen. In onderstaand filmpje (nog geen vijf minuten) gaat hij in op de relevantie van zijn ideeën op het leren van volwassenen, One Laptop Per Child en op de opvattingen van Paul Kirschner dat niet-begeleid leren niet zou werken.

Ik vind Sugata Mitra een inspirerende man. Eén van de weinigen waar ik een aparte Delicious-pagina van heb.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *