Zeven dingen die je moet weten over digitale transformatie

In het kader van de ELI ‘7 Things You Should Know About’-reeks heeft de Educause onlangs een editie gepubliceerd over digitale transformatie (pdf).

De uitgave begint zoals gewoonlijk met een scenario. Een universiteit staat voor verschillende uitdagingen (o.a. te weinig studenten, noodzaak om te bezuinigen op ICT). Tegelijkertijd is de CIO ervan overtuigd dat ICT kan helpen de efficiëntie en de kwaliteit van ondersteuning, onderwijs en onderzoek te verbeteren.

Wat is digitale transformatie (Dx)?

Het gaat hierbij om grote verschuivingen op het gebied van cultuur, arbeid en technologie. Deze ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen praktisch alles wat we doen. Het gaat onder meer om technologische ontwikkelingen als data analyses, artificiële intelligentie, cloud computing en sociale netwerken. Deze ontwikkelingen bieden gezamenlijk “countless opportunities” voor onderwijsinstellingen.
Het gaat dan om het ontwikkelen van een lange termijn strategie voor verandering, nauw verbonden met het business model. De IT-afdeling wordt daarbinnen meer een vertrouwde adviseur en strategische partner dan een technologie leverancier.

Hoe werkt het?

Het gaat hierbij met name ook om een culturele verandering: meer samenwerking tussen disciplines, een gedeeld committent en ‘agile’ en flexibel werken. Het gaat ook om fors investeren op het gebied van professionalisering (o.a ICT-vaardigheden op de werkplek), het adopteren van nieuw innovatieve praktijken en digitale architecturen.

Wie brengt dit al in de praktijk?

Volgens de Educause zijn diverse organisaties hier al mee bezig. Bijvoorbeeld een universiteit die een Standard University API heeft ontwikkeld waarmee diverse services en applicaties toegankelijk gemaakt kunnen worden. Of de toepassing van nieuwe data systemen. MIT investeert 1 miljard dollar in de toepassing van technologie waarbij artificiële intelligentie een essentiële rol gaat spelen.

Waarom is dit belangrijk?

Een groot aantal beïnvloedende factoren voeden digitale transformatie (ook de reductie van publieke financiering en de toenemende scepsis over de waarde van hoger onderwijs). Technologische ontwikkelingen bieden veel kansen om processen anders vorm te geven:

Demanding substantive changes in traditional thinking as well as core practices, Dx is fundamentally a reenvisioning of the value proposition for higher education.

Wat zijn nadelen?

Het is een ingewikkeld en lastig uit te leggen concept. Het vergt ook een cultuuromslag, waarbij instellingen vaak te maken hebben met een gebrek aan veranderbereidheid. Bovendien vraagt digitale transformatie om een forse investering.

Waar gaat de ontwikkeling naar toe?

Dat is lastig te zeggen, stelt de Educause. Instellingen zullen in ieder geval digitale transformatie moeten proberen te begrijpen en een strategie ontwikkelen hoe digitale transformatie het best kan worden ingezet om de instelling te helpen te overleven en te groeien.

Wat zijn de implicaties voor het hoger onderwijs?

De Educause noemt ‘Dx’ de hoeksteen van een strategische visie van een instelling ten behoeve van een vruchtbare toekomst. Digitale transformatie biedt kansen voor nieuwe didactische aanpakken, voor het bereiken van nieuwe doelgroepen en voor innovatieve onderzoeksmethodes.

Mijn opmerkingen

Educause wil instellingen overduidelijk bewust maken van het belang van digitale transformatie. Zij maken duidelijk dat digitale transformatie niet alleen wordt veroorzaakt door technologische ontwikkelingen, maar door een samenhangend geheel van tendensen en factoren. Tegelijkertijd wordt men weinig concreet, als het gaat om wat digitale transformatie werkelijk gaat betekenen (bijvoorbeeld voor het werk van docenten). De voorbeelden die men noemt, zijn m.i. pas werkelijk onderdeel van een strategie als ook andere initiatieven worden ontplooit, met duidelijke strategische doelen voor ogen.

Een van de factoren die digitale transformatie kunnen bevorderen of afremmen, is onderwijswetgeving (inclusief financiering). De Nederlandse situatie verschilt wat dat betreft sterk van de situatie in de VS. Publiek gefinancierd hoger onderwijs staat hier veel minder ter discussie. Mede hierdoor zie ik weinig onderwijsinstellingen nog echt bezig met ‘Dx’.

Ik denk overigens wel dat elke organisatie die zich met leren, opleiden en onderwijs bezighoudt op langere termijn wel moet kijken naar de impact van diverse ontwikkelingen (waar onder technologische) op de primaire en ondersteunende processen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.