Zeven strategieën om uitval bij online leren te voorkomen

Syed Balkhi bespreekt in zijn artikel “Course Abandonment: 7 Ways To Re-Engage Students” het probleem van dat veel lerenden voortijdig stoppen met hun deelname aan een online leertraject. Volgens hem is daar wel wat aan te doen.

A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.
DALL-E: A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.

Hij identificeert eerst de belangrijkste redenen waarom lerenden hun deelname voortijdig verlaten: gebrek aan motivatie, tekort schietend cursusontwerp en inhoud, technische problemen, gebrek aan tijd (bijvoorbeeld vanwege een combinatie van werk, privé en studie) en gebrek aan ondersteuning. Balkhi stelt dat tot 70% van de werknemers hun online trainingen staken, en 80-90% van de deelnemers Massive Open Online Courses verlaat na slechts enkele lessen. Daarbij gaat hij overigens voorbij aan het feit dat deze MOOCs in meerdere opzichten lastig te vergelijken zijn met andere online leertrajecten. Zie: Wat beïnvloedt de deelname van lerenden aan MOOCs? #OU_OW

Om voortijdige uitval tegen te gaan, stelt Balkhi zeven strategieën voor:

  1. Pas de inhoud aan. Daarbij benadrukt hij het belang van relevantie. Hij adviseert de inhoud van online leertrajecten regelmatig bij te werken met relevante voorbeelden en interactieve elementen, gericht op de voordelen voor lerenden in hun persoonlijke of professionele leven. De inhoud van een online leertraject moet inderdaad betekenis hebben voor lerenden.
  2. Mobiele responsiviteit. Balkhi benadrukt het belang van het kunnen deelnemen aan online leertrajecten via mobiele apparaten zodat lerenden altijd en overal kunnen leren. Hij stelt zelfs dat je dankzij een mobiel apparaat in staat bent meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Dit is echter schadelijk voor effectief leren. Veel lerenden gebruiken inderdaad graag een mobiel device. Ik ken echter geen onderzoek dat de relatie legt met voortijdige uitval.
  3. Stimuleer interactie. De auteur benadrukt het bevorderen van interactie door groepsactiviteiten, discussieforums en virtuele ontmoetingen. Dit bevordert inderdaad verbondenheid.
  4. Bied tijdige feedback. Balkhi benadrukt het belang van snelle en persoonlijke feedback om lerenden betrokken en gemotiveerd te houden. Feedback is om meerdere redenen van belang (het is ook leerzaam).
  5. Pas game elementen toe. Het integreren van spelelementen in online leertrajecten kan volgens Balkhi de betrokkenheid en motivatie verhogen. Zoals ik al eerder schreef: “Onderzoek laat zien dat gamification tot wisselende leeruitkomsten kan leiden. Verschillende gamification-ontwerpelementen laten verschillende effecten zien. Verder is gamification niet voor alle vakgebieden en doelgroepen even leerzaam.”
  6. Bied ondersteuning. Persoonlijke ondersteuning en flexibiliteit kunnen helpen uitval te voorkomen, bijvoorbeeld als lerenden te maken hebben met factoren waar je als aanbieder van leertrajecten zelf weinig invloed op hebt (zoals een ziek familielid of drukte op het werk).
  7. Gebruik notificaties slim. Balkhi adviseert het slim gebruik van notificaties en e-mails om lerenden eraan te herinneren het leertraject af te maken. Onderzoek laat zien dat dit inderdaad effect heeft. Volgens de auteur gebruikt DuoLingo daarbij humor op een goede manier. Volgens mij moet je met humor echter oppassen omdat dit cultuurgebonden kan zijn. De toon van een bericht en het gedoseerde karakter zijn wat mij betreft van belang.

Balkhi benadrukt ook het belang van het kiezen van de juiste leermiddelen en platforms die deze strategieën ondersteunen.

Ik mis zelf nog wel een aantal strategieën. Denk aan het voorbereiden van lerenden op online leren, het bieden van een duidelijke structuur (inclusiof deadlines) en het bevorderen van zelfsturing. Check al mijn blogposts over uitval.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *