De invloed van ICT trends op (t)e-learning

De samenvatting van het trendsrapport "Gartner Top End User Predictions for 2010: Coping with the New Balance of Power" (niet publiek toegankelijk) stond al een tijdje op mijn 'te doen' lijst. De focus van het rapport is:


new balance emerging in IT as organizations worldwide shift from a cost containment mode and prepare for a return to economic growth. Previous assumptions about revenue flows and ownership will continue to be challenged as a new balance between supply, consumer demand and regulation emerges.


Wat zijn de belangrijkste trends volgens Gartner, en wat is volgens mij de invloed op technology enhanced learning?

Gartner beschrijft een aantal ontwikkelingen (zoals cloud computing, vergroening van IT, democratisering van ICT en mobiele technologie en context-aware computing) die maken dat technologie de gewoonste zaak van de wereld is geworden.

Zij voorspellen onder meer dan 20% van de bedrijven in 2012 niet meer beschikt over eigen ICT-middelen. De verkoop van computers zal zich daardoor bijvoorbeeld sterker richten op de eindgebruiker. Verder voorspellen zij dat bedrijven die zich met cloud computing bezig houden, over twee jaar vooral in India gevestigd zullen zijn.

Een andere voorspelling is de centrale rol en plek die Facebook in gaat nemen op het gebied van sociale netwerken. Interoperabiliteit is daarbij sleutelwoord. Gartner voorspelt dat Facebook zo groot zal worden dat bedrijven deze applicatie wel een plek moeten geven in hun business-to-business strategie. Een boycot van China zou Facebook's groei overigens kunnen temperen, evenals privacyvraagstukken.

Andere voorspellingen van Gartner hebben te maken met:

  • Het milieuvriendelijker worden van ICT (minder CO2-uitstoot, energiezuiniger, meer hergebruik).
  • Regulering van internet marketing (waaraan in 2015 250 miljard dollar zal worden besteed, verwacht Gartner).
  • In 2014 voeren meer dan 3 miljard mensen transacties uit via mobiele en internettechnologie.
  • Mobiele diensten voor consumenten, relaties en zoeken op internet zijn in 2015 gerelateerd aan een context (semantisch web).
  • In 2013 gebruiken we het internet volgens Gartner vooral via de mobiele telefoon.

De richting die Gartner in zijn publicaties aangeeft, klopt over het algemeen wel. Dat geldt lang niet altijd voor de data die zij koppelen aan de trends (ik moet altijd glimlachen bij de stelligheid ervan).

En de impact voor (t)e-learning? Die heeft volgens mij vooral te maken met de rol van Facebook:

  • Welke positie nemen onderwijsinstellingen, opleiders en e-learning bedrijven in ten aanzien van Facebook? Bijvoorbeeld om relaties te onderhouden met ex-deelnemers?
  • Welke e-learning services kunnen voor Facebook worden ontwikkeld?
  • In welke situatie kan Facebook een geschikte e-learning applicatie zijn?

Verder biedt context-aware computing m.i. mogelijkheden voor slimmere e-learning oplossingen (just in context learning?). Ook zullen platformonafhankelijke e-learning toepassingen populairder worden omdat lerenden eigen technologie meenemen, met een grotere diversiteit als gevolg. Tenslotte zullen e-learning toepassingen ook via mobiele technologie gebruikt kunnen worden, al verwacht ik dat we het dan over andere apparaten hebben dan de huidige mobiele telefoon (denk aan de iPad).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: