De ontwikkeling van sterk interactieve virtuele omgevingen

In Virtual Worlds, Simulations, and Games for Education: A Unifying View laat Clark Aldrich zien hoe virtuele werelden, simulaties en educatieve games met elkaar samen hangen. Hij presenteert ze op een continuum van zogenaamde highly interactive virtual environments, en vergelijkt het gebruik ervan met de kennismaking van kinderen met het zwembad.

Aldrich beschrijft in dit artikel in welke mate virtuele werelden, simulaties en educatieve games van elkaar verschillen, en wat volgens hem de overeenkomsten zijn (alle drie nodigen bijvoorbeeld uit tot actie).

Als bijlage bij zijn artikel reflecteert Aldrich ook op de ontwikkeling van highly interactive virtual environments. Hij verwacht bijvoorbeeld dat er binnen vijf jaar schaalbare en gebruikersvriendelijke auteurtools beschikbaar zullen komen. Verder denkt hij dat we over een jaar of tien anders zullen aan kijken tegen kennis en wijsheid, en dat simulaties en educatieve games een belangrijke plek zullen innemen als het gaat om leren en het beoordelen van datgene wat geleerd is.

Dit artikel is de volledige versie van een artikel van Aldrich, waar ik eerder over heb geblogd.

Ik ben vooral benieuwd of Aldrich met zijn voorspellingen gelijk krijgt. Op dit moment zit mijns inziens weinig schot in het gebruik van met name virtuele werelden voor leerdoeleinden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: