De rol van de teammanager in het bevorderen van beroepstrots (#in #cvimc)

De eerste workshop, die ik van de managementconferentie van het Consortium voor Innovatie heb bijgewoond, was de dubbele workshop van Gilde Opleidingen over beroepstrots. Het was de bedoeling dat CvB-lid Leon Simons en teammanager Nel van Loon deze sessie zouden verzorgen met Alexandrien van der Burgt van de Stichting Beroepseer. 's Ochtends kreeg ik echter via sms een ziekmelding van Alexandrien.

Leon, Nel en ik hebben overwogen om de video van Howard Gardner over dit onderwerp te laten zien, maar toch besloten dat ik wat zou vertellen over de principes van 'Good Work', en ook de plenaire discussie zou leiden.

Na een welkomstwoord van gastvrouw Nicole Haanen, kregen de aanwezigen de opdracht om te noteren waar zij trots op zijn in hun werk, en wat zij ervaren als belemmering (de uitkomsten werden later gebruikt). Vervolgens schetste Leon Simons de geschiedenis van het proces binnen Gilde Opleidingen om te komen tot zelfverantwoordelijke teams (zie onderstaande presentatie). Vervolgens mocht ik ingaan op de ideeën van Howard Gardner over 'goed werk'. Deze ideeën bieden volgens ons een kader om teams invulling te laten geven aan hun zelfverantwoordelijkheid. In het laatste deel van onderstaande presentatie vind je een samenvatting hiervan.

Nel vertelde daarna over haar dagelijkse praktijk, waarin zij teams moet stimuleren zelfverantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Aan de hand van de metafoor van zand, illustreerde zij het spanningsveld tussen los laten en vasthouden (na afloop moesten we dus vegen en stofzuigen). Zij schetste aan de hand van voorbeelden dat sommige van haar teams prima in staat waren zelfverantwoordelijkheid te dragen, terwijl anderen daar veel meer moeite mee hadden. Illustratief vond ik de casus waarin teamleden meer zelfverantwoordelijkheid droegen toen zij in verband met ziekte van een voortrekker daartoe genoodzaakt werden (gevoel van urgentie). Ook ging zij in op wat haar drijfveren als leidinggevende waren.

IMG_0314

Vervolgens werden de aanwezigen aan het werk gezet met een casus van een docent die vanuit zijn vakmanschap, betrokkenheid en ethische normen moeite heeft met de wijze waarop de opleiding om gaat met beoordelen. De aanwezigen gingen in groepen uiteen om na te denken over strategieën om de dialoog over 'goed werk' op gang te brengen. Niet voordat men voorzien was van vlaai van de bakkersopleiding van Gilde Opleidingen.

Tijdens de daarop volgende plenaire discussie is gekeken naar de belangrijkste conclusies, en naar de relatie met de openingsopdracht:

  • Zijn trots beroepsbeoefenaren voorwaarde voor zelfverantwoordelijke teams? De aanwezigen neigden er sterk toe om deze vraag uiteindelijk met 'ja' te beantwoorden.
  • Welke strategieën kan een team hanteren om de dialoog aan te gaan?  Het team zou gezamenlijk moeten bespreken over wat zij onder 'goed onderwijs' verstaan. Hier signaleerden wij een duidelijke relatie met Weggeman's collectieve ambitie. Deze strategie ligt wellicht erg voor de hand, maar het gebeurt in de praktijk veel te weinig. Vanuit dit gesprek zouden teamleden doelen moeten vaststellen en realistische afspraken moeten maken. Als manager zou je je team moeten meenemen in de argumentatie. Je houdt dan planningsgesprekken met teamleden, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Verder werd aangegeven dat een goed middel is het houden van reflectiegesprekken met je leerlingen. Zij houden je ook een kritische spiegel voor.
  • Tenslotte zijn er ook situaties waarin je  als individu 'het moet nemen zoals het is'.
  • Opvallend was ook dat aanwezigen hun teams zowel als belangrijkste trots aanmerkten, maar dat een aantal tevens stelde dat (delen van) hun team als belemmering voor hun werk golden (naast bureaucratie en regelgeving).

Tenslotte, voor de liefhebber, vind je hieronder de uiteenzetting van Howard Gardner over 'goed werk':

Howard Gardner over goed werk from Alexandra Gabrielli on Vimeo.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: