Een extra dimensie bij teamleren? (#in)

Leren in team … stadia, fasen, niveaus? van Sibrenne Wagenaar gaat in op teamleren, en bevat een voor mij tot dusver nieuw onderscheid in leerstadia van Kasl e.a.:

 • Gefragmenteerd leren: teamleden leren in principe afzonderlijk. Bijvoorbeeld omdat men elkaar nog niet kent. Of omdat teamleden zich onvoldoende beseffen wat de relatie is tussen taken en visies (er is in feite dus nauwelijks sprake van een gemeenschappelijke basis).
 • Geclusterd leren: binnen een team leren kleine groepen met elkaar. Leerresultaten worden echter niet collectief gedeeld en gewaardeerd.
 • Geïntegreerd leren: er is sprake van collectief en continu leren. Het team onderzoekt en experimenteert veel, en is bereid buiten bestaande kaders te treden (ook al neemt men daarmee persoonlijk risico).

Wagenaar zoekt eigenlijk naar een nieuwe naam voor het begrio ‘leerstadia’, omdat zij er geen waardeoordeel aan wil hechten. Wellicht is het begrip ‘type’ inderdaad beter op zijn plaats.

Kasl en de zijnen hebben dit onderscheid meer dan tien geleden gemaakt. In een tijd dat er nog geen sociale netwerktechnologie, zoals we die nu kennen, bestond. Ik vraag me dan ook af of er geen extra dimensie bij is gekomen. Het onderscheid van Kasl heeft een sterke ‘organisatieinterne’ focus. Binnen de huidige netwerkmaatschappij kun je met behulp van sociale media de grenzen van je organisatie doorbreken. Medewerkers kunnen op het eerste oog afzonderlijk leren, maar toch samen met anderen kennis delen en creëren. Ik mis dus het leren in netwerken, en de relatie tussen de typen teamleren en leren in sociale netwerken.

Er ontstaat volgens mij ook een nieuwe dynamiek als ‘de buitenwereld’ betrokken wordt bij geclusterd en geïntegreerd leren. Uiteraard levert dit ook nieuwe vraagstukken op. Bijvoorbeeld de vraag wat bedrijfsgevoelige informatie is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
One comment on “Een extra dimensie bij teamleren? (#in)
 1. Aad Oosterhof schreef:

  Dag Wilfred,
  De stand van de wetenschap is inderdaad verder. Tegenwoordig wordt er onderzoek gedaan naar zogenaamde multi-team systems. Dat zijn teams die met elkaar samenwerken. Dit gebied wordt ook door middel van sociale netwerkanalyse onderzocht. Interessant in het kader van leren ‘in termen van netwerken’ is het zogenaamde ‘transactive memory’. Kort gezegd, komt het erop neer dat het binnen en tussen teams van belang is te weten ‘wie wat weet’. Bij jou in de buurt zit het bedrijf Guruscan (www.guruscan.nl). Met hun instrument kun je inzichtelijk maken wie wat weet.
  Groeten,
  Aad Oosterhof

Top

%d bloggers liken dit: