Hoe ICT de efficëntie van het onderwijs kan helpen vergroten? (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Binnen het onderwijs wordt ICT vaak ingezet, zonder dat expliciet gekeken wordt of het gebruik ervan de efficiency kan verbeteren. Terwijl technologie op deze manier het (competentiegerichte) onderwijs ook kan versterken. Kun je bepaalde activiteiten sneller uitvoeren? Of wellicht niet meer? Het risico dat je namelijk loopt, is dat ICT 'erbij' komt. En dus leidt tot taakverzwaring en een moeizame acceptatie. Een wezenlijke bijdrage aan de verbeterde efficiency van het onderwijs, is m.i. dan ook randvoorwaarde voor de manier waarop ICT competentiegericht onderwijs kan versterken.

In dit verband vind ik daarom het artikel Emerging technologies to support efficiency van Becta relevant. Zij stellen:


New technologies and approaches can improve the operational efficiency of IT, support new models of delivery and capitalise on the opportunities technology offers to provide more with less.


In het artikel presenteren zij technologieën die zich volgens Becta hebben bewezen als het gaat om efficiency. Daarbij gaat het om:

 • Nieuwe manieren om ICT ter beschikking te stellen. Becta geeft daarbij cloud computing (Software as a Service, Infrastructure as a Service en Platform as a Service) en virtualisatie (server virtualisatie, virtualisatie van opslag, applicatie en desktop virtualisatie) als voorbeeld.
 • ICT die kan leiden tot meer efficiënte onderwijsbedrijfsprocessen (besparing op administratieve taken, rapportages, en dergelijke). Becta geeft daar meerdere voorbeelden van zoals de integratie van data en systemen voor het management, effectieve communicatie met diverse betrokkenen, tools waarmee je gemakkelijk content kunt ontwikkelen of het gebruik van web conferencing tools waarmee reistijd gereduceerd kan worden. Met behulp van diverse tools kun je bijvoorbeeld de competentieontwikkeling in beeld brengen. Dankzij een onderwijscatalogus kun je bijvoorbeeld flexibele leerroutes samenstellen. Iets wat zonder technologie niet mogelijk is. Ook belangrijk:


  Online systems to support 'self-service' customer (parent, learner) transactions can save time and costs
  on administrative tasks

 • Technologie die ervoor kan zorgen dat organisaties meer duurzaam kunnen opereren (denk aan reductie van automobiliteit of "power management" technologie.
 • Mobiele en draadloze technologie, die de flexibiliteit van het gebruik van ICT vergroten (onmiddellijke en flexibele toegang tot diverse applicaties, of de afnemende noodzaak om als organisatie zelf te investeren in desktops).
 • Standaarden en interoperabiliteit. Becta schrijft hierover onder meer:


  Open standards help enable interoperability of
  systems and applications; without open standards and interoperability, systems that operate using a myriad
  of formats, fields, data elements and transport methods will make the combination of data from different
  sources an exercise in frustration, resulting is users expending time, effort and ultimately money with data
  conversion, re-entry or simply scrapping the work and duplicating it by gathering the data all over again.


  Zij geven daarbij voorbeelden van standaarden die de uitwisselbaarheid van gegevens tussen systemen en organisaties mogelijk moet maken. Maar je kunt ook aan standaarden denken die bijvoorbeeld flexibilisering van het onderwijs binnen de organisatie moeten ondersteunen. Om flexibele leerroutes te kunnen samenstellen, ben je genoodzaakt om gebruik te maken van bepaalde standaarden zoals een periodeindeling of een standaardomvang van onderwijseenheden.

Dankzij dit artikel krijg je in vogelvlucht een beeld van enkele relevante technologische ontwikkelingen. Becta stelt daarbij enerzijds dat het gaat om technologieën die zich hebben bewezen, maar anderzijds dat zij potentiële voordelen hebben. Dat laatste is volgens mij terecht. Want de oplossingen leiden niet zonder meer tot succes. Dat hangt van veel factoren af.

Toch is het zaak expliciet te zoeken naar manieren waarop ICT (de organisatie van) het onderwijs efficiënter kan maken. Het zal de werkdruk verlagen, en onderwijsgevenden meer de ruimte geven zich te focussen op de ondersteuning van leerprocessen. Volgens mij is op dat gebied nog een hele wereld te winnen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: