Instructies kunnen averechts werken (#in)

Leerlingen zie zelf op ontdekking uitgaan leren vaak meer dan kinderen die geïnstrueerd worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het MIT. In dit experiment moesten kinderen in vier scenario's een apparaat leren gebruiken. In het instructieve scenario demonstreerde een docent bepaalde functies. De leerlingen werden hierdoor niet gestimuleerd om het apparaat verder te verkennen.

In scenario twee onderbrak de docent zichzelf na de instructie (maar gaf daarbij aan nog niet klaar te zijn). In het derde scenario ontdekte bijvoorbeeld de docent zelf 'toevallig' een bepaalde functie. In scenario vier, tenslotte, gaf de docent leerlingen het apparaat zonder elke interventie.

Het onderzoek liet ook zien dat kinderen in het instructieve scenario de minste tijd besteden aan het leren gebruiken van het apparaat.
De auteur concludeert o.a.:

These results suggest children are extremely sensitive to the subtleties of a teaching scenario, Schulz (de onderzoeker, WR) says: What matters is not if children are shown a function, but how they are shown that function. If they believe that an informed teacher has taught them everything, they will be less motivated to explore.

Natuurlijk hebben de uitkomsten van het experiment te maken met het leerdoel (een apparaat leren gebruiken). De onderzoeker is de eerste om dat toe te geven:

Schulz is quick to point out that the study is not an argument against instruction. “Things that you’re extremely unlikely to figure out on your own — how to read, how to do calculus, how to drive a car — it would make no sense to try to learn by exploration,” she says.

Desalniettemin kun je concluderen dat er zat leerdoelen zijn die zich wel lenen voor ontdekkend leren.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
2 comments on “Instructies kunnen averechts werken (#in)
  1. Frits Hoff schreef:

    Leuke constatering die bevestigd wordt door ervaringen op OBS de Poort in Maastricht. Eind 2010 hebben 8 hoogbegaafde kinderen, 3 van groep 7 en 5 van groep 8, zelf de XO laptop van OLPC (de “100$ laptop”) ontdekt en de bijzondere software Sugar die hierop draait. Deze leerlingen zitten in verschillende klassen maar komen regelmatig bij elkaar. De docente was niet getraind in de XO of Sugar, gaf ze een doos met 16 laptops en vroeg of ze wilden uitzoeken hoe alles werkte. Vier jongens die al wat computergek waren namen de uitdaging enthousiast aan en konden na korte tijd hun medeleerlingen en docente wegwijs maken. Ook de “normale” leerlingen in hun eigen klas kregen uitleg, net als de familie thuis. Zo zijn ze een half jaar enthousiast bezig geweest. Bij doorvragen blijkt dat ze lang niet alles ontdekt hebben, bv eToys een programma wat juist voor deze groep een uitdaging was geweest (mediarijk leren programmeren). Onderlinge kennisuitwisseling verliep ook trager omdat er geen draadloos internet was, erg jammer omdat elk programma in de XO geschikt is om online samen te werken. Voor volgend jaar is afgesproken dat de docente wel getraind wordt en de leerlingen zodoende op enkele high-lights gewezen worden. Eens kijken of de theorie hierboven klopt, zullen ze minder enthousiast zijn?

  2. Wilfred Rubens schreef:

    @Frits Hoff: jouw voorbeeld past volgens mij binnen het vierde scenario, wat betreft de hoogbegaafde leerlingen. Waren zij het die zich de XO laptop moesten eigen maken, maar niet alles ontdekten? Dan klopt de theorie in mijn blogpost niet. Of ontdekten de leerlingen die instructie kregen niet alle functionaliteiten? Dan spoort dat wel met dit onderzoek.

Top

%d bloggers liken dit: