Is er een verband tussen gezond leven en leerprestaties van volwassenen?

Deze vraag is onderzocht door Jérôme Gijselaers die gisteren zijn proefschrift ‘Biological Lifestyle Factors in Adult Distance Education: Predicting Cognitive and Learning Performance’ bij de Open Universiteit heeft verdedigd.

Leefstijl

By Tracymaff (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Cognitieve functies en het vermogen om te leren worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals beweging, slaap en voeding. Onderzoek laat zien dat leerprestaties van kinderen en adolescenten worden beïnvloed door zogenaamde biologische leefstijlfactoren. Denk daarbij aan actief gedrag, slaapduur of aan het ontbijt. Jérôme heeft gekeken of dit ook het geval is bij volwassen studenten.

Tweeduizend studenten van de Open Universiteit zijn gevraagd om mee te doen aan een onderzoek waarin is gekeken naar demografische gegevens, gezondheid, leefstijl, studie-intentie en leerbeperkingen. De biologische leefstijlfactoren blijken geen bewezen relatie te hebben met

  • het cognitief functioneren,
  • de leerprestaties
  • of functies zoals het kunnen plannen of concentreren.

Jérôme Gijselaers suggereert dat volwassenen zaken als een tekort aan slaap of onvoldoende beweging beter kunnen compenseren dan kinderen en jongeren. Daarnaast is het volgens hem de vraag of flexibel online leren volwassen studenten beter in staat stelt deze zaken op te vangen dan traditioneel onderwijs.

Dankzij dit onderzoek weten we dus meer over de relatie tussen biologische leefstijlfactoren en leren van volwassenen, maar nog lang niet alles.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: