Leerdoelen en de taxonomie van Bloom

Een tijd geleden kwam ik site tegen waar een herziene versie van Bloom’s taxonomie wordt gematcht met vier typen kennis, en geïllustreerd met voorbeelden.

Revised Bloom's taxonomy

Het gaat hierbij om een site van het Center for Excellence in Learning and Teaching van de Iowa State University. Zij hebben de ‘cognitieve proces dimensie’ gecombineerd met de ‘kennis dimensie’, waarbij zij leerdoelen gebruiken om de combinaties te illustreren (je moet bij voorkeur wel een flash animatie kunnen bekijken).

De ‘cognitieve proces dimensie’ bestaat uit de taxonomie van Bloom die in 2001 is gereviseerd door Anderson en Krathwohl (van denkvaardigheden van een lage orde zoals onthouden naar denkvaardigheden van een hogere orde, zoals creëren).
De kennisdimensie bestaat dan uit:

  • feitenkennis
  • conceptuele kennis
  • procedurele kennis
  • metacognitieve kennis.

Je kunt deze tool gebruiken om leerdoelen van je eigen cursus of opleiding te spiegelen aan deze kennisdimensies en de verschillende denkvaardigheden. Richt je je vooral op feitenkennis en op denkvaardigheden van een lagere orde?

Bron afbeelding: A Model of Learning Objectives–based on A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives by Rex Heer, Center for Excellence in Learning and Teaching, Iowa State University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
2 comments on “Leerdoelen en de taxonomie van Bloom
  1. chris kockelkoren schreef:

    Hoi Wilfred. Verschillende wetenschappers hebben deze taxonomie bekritiseerd. Een taxonomie geeft aan dat de ene fase volgt op de andere, maar de fasen van Bloom zijn dat niet altijd logische stappen. Dit in tegenstelling tot bijv. SOLO-taxonomie die wel is gevalideerd en ook nog in diverse domeinen. Vind je het dan toch gerechtvaardigd om deze tool in te zetten, ondanks de beperkingen?

2 Pings/Trackbacks for "Leerdoelen en de taxonomie van Bloom"
  1. […] Een tijd geleden kwam ik site tegen waar een herziene versie van Bloom’s taxonomie wordt gematcht met vier typen kennis, en geïllustreerd met voorbeelden.  […]

  2. […] een blog van Wilfred Rubens, “Leerdoelen en de taxonomie van Bloom,” stuitte ik op een al wat oudere, maar zeer interessante publicatie uit het tijdschrift […]

Top

%d bloggers liken dit: