Mobiele technologie gebruiken om de betrokkenheid van lerenden te vergroten (#in)

Twitter, Wordle, and ChimeIn as Student Response Pedagogies beschrijft de ervaringen van pilots met nieuwe technologie die er op gericht waren de betrokkenheid van lerenden bij het bekijken van films tijdens het onderwijs te vergroten. Lerenden zouden in staat moeten zijn om korte opmerkingen tijdens het kijken van films te plaatsen. Daarom is een pilot uitgevoerd met Twitter, en Wordle als aggregatietool:

To help focus student responses and reduce cognitive load, we provided learners with three prompts to answer in a free-text format throughout the movie. We designed the prompts to be relatively open-ended to allow learners enough latitude to explore, but focused enough to encourage thoughtful analysis on specific areas important to the instructors

Ongeveer 90% van de lerenden beschikte over een mobiel apparaat waarmee getwitterd kon worden. Opvallend daarbij is dat in de pilot gebruik is gemaakt van speciaal aangemaakte twitter-accounts die door de lerenden werden gedeeld.

Het artikel beschrijft de ervaringen van de pilot. Deze wijzen op een grotere betrokkenheid bij het onderwijs, maar illustreren ook dat er technische problemen zijn. Verder werden tweets verstuurd die niet relevant en zelfs ongepast waren. De auteurs concluderen evenwel:

We found that students' thoughts and reflections in Twitter were generally astute. Students engaged in productive intellectual discourse, making reflections or asking questions germane to the instructor-provided prompts. On occasion, we even found that students engaged in peer-to-peer discourse, offering ideas or trying to answer one another's questions.

De studenten waren in meerderheid overigens niet van mening dat Twitter hun betrokkenheid bij het onderwijs vergrootte. Een mogelijke verklaring is volgens de auteurs dat deze manier van leren minder goed aansluit bij het referentiekader dat studenten hebben van onderwijs.

De tweede pilot is uitgevoerd met het zelfontwikkelde student responsesysteem ChimeIn (met name het handmatig analyseren van tweets is arbeidsintensief). Het artikel beschrijft een aantal cases, maar presenteert geen onderzoeksresultaten. Daarvoor wordt ChimeIn nog te pril gebruikt. De samenstellers noemen deze technologie wel 'veel belovend', al waarschuwen zij voor weerstand bij lerenden die het nut van deze tools niet altijd in zien. Zij concluderen o.a. dat deze technologie doordacht moet worden ingezet om afleiding van lerenden te minimaliseren. Daarnaast stellen de auteurs tenslotte dat deze technologieën didactisch gezien nog in de kinderschoenen staan.

Maar ja: je wordt pas volwassen door ervaringen op te doen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: