Professionalisering en de flow van kennis (#in)

Ik heb me voorgenomen dat het boek The Power of Pull van John Hagel III, John Seely Brown, en Lang Davison het eerste e-book is dat ik voor mijn iPad ga kopen. Tot die tijd moet ik het doen met blog posts over of naar aanleiding van dit boek.

Zoals de bijdrage The Power of Attraction- Pulling Those You Need Into Your Learning Community. Rob Jacobs legt hierin een verband tussen zijn Professional Networked Learning Collaborative-model en de opvattingen van Hagel III cs.

Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de opvatting dat we niet moeten uitgaan van kennis als voorraad (stocks of knowledge), maar van kennis als continue stroom (flows of knowledge). Die continue stroom van kennis zie je terug in -door internettechnologie mogelijk gemaakte- omvangrijke netwerken van mensen (met verschillende achtergronden en expertse), die een gezamenlijke interesse of passie hebben en elkaar ondersteunen.

Volgens Jacobs is dat ook de manier om professionalisering binnen het onderwijs vorm te geven, en onderwijsgevenden ook in contact te brengen met expertise van buiten het onderwijs.

Op zich is het inderdaad vrij eenvoudig om dergelijke professionele netwerken te vormen. De technologie is beschikbaar. Nu nog de andere culturele en structurele drempels slechten die het delen van kennis en passie belemmeren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: