Seth Godin: waar is school voor bedoeld?

Seth Godin vraagt zich in onderstaande TEDx Youth Talk video af wat het doel is van het onderwijs. “What is school for?” is volgens hem een cruciale vraag in discussies over onderwijsvernieuwing.

Onderwijs was volgens Godin altijd gericht om mensen zich aan te laten aan te passen aan werk in de industrie, en om goede consumenten te zijn. Onderwijs is van oudsher bedoeld om mensen te disciplineren.

Als je mensen voorbereidt op werk, willen zij minder doen. Als je hen voorbereidt op kunst, creativiteit, dan willen ze meer doen. Volgens Godin moeten we ICT gebruiken om een aantal dingen in het onderwijs anders te doen, zoals:

  • Huiswerk overdag, colleges ’s avonds.
  • Het onderwijs moet zich niet richten op onthouden. Wat je kunt onthouden, kun je opzoeken.
  • Content vrij toegankelijk maken.
  • Exact gefocust onderwijs, in plaats van onderwijs voor de massa.
  • Meet ervaringen, in plaats van feitenkennis.
  • Coöperatie in plaats van isolatie.

Hij sluit af met twee mythes en met de terechte vraag

“Are we asking kids to collect dots, or to connect dots?”

Godin vraagt terecht aandacht voor het verborgen curriculum dat nog steeds binnen het onderwijs bestaat. Zijn alternatieven presenteert hij met grote stelligheid, en vaak kort door de bocht. Maar ach: het is al voldoende als zo’n toespraak je aan het denken zet.

Via Mindshift

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: