Aandachtspunten bij een forumdiscussie als werkvorm

Gisteravond heb ik in het kader van een leertraject over blended learning een online sessie verzorgd over didactiek. Ik wilde daarin onder meer ingaan op aandachtspunten bij een forumdiscussie als werkvorm. Daar zijn we helaas niet aan toegekomen. Daarom wil ik in deze blogpost op dit onderwerp ingaan.

Wat is het?

Bij een forumdiscussie reageren lerenden op een vraag of stelling. Vervolgens kunnen zij ook worden uitgedaagd om op elkaars bijdragen te reageren. De meeste leermanagementsystemen beschikken over een functionaliteit voor forumdiscussies. Je kunt daarin vaak aangeven of deelnemers eerst zelf een bijdrage moeten leveren, voordat zij op anderen kunnen reageren.

Discussieforum

Waarom?

 • Een forumdiscussie bevordert het actief verwerken van leerstof. Lerenden onthouden de inhoud beter door deze “actief te herkneden” (Surma cs 2019).
 • Door schriftelijk te reageren op een vraag en stelling over de leerinhoud herstructureer je je gedachten. Dit kan verdiepend leren bevorderen.
 • In vergelijking met mondelinge discussies, hebben lerenden bij forumdiscussies meer gelegenheid om na te denken over hun bijdragen. Dat kan de kwaliteit van de bijdragen vergroten. Lerenden kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar bronnen waarop zij hun mening baseren.
 • Je kunt het denkproces beter volgen, als dat relevant is.
 • Je stelt ‘stille’ lerenden beter in staat om te reageren. Alle lerenden kunnen deelnemen.
 • Lerenden werken aan hun schrijfvaardigheden en vaardigheden om te argumenteren.

discussieHoe?

 • Bepaal het doel van een forumdiscussie.
 • Vervolgens heb je een duidelijke, betekenisvolle en uitdagende vraag/stelling nodig. Deze vraag/stelling moet uitnodigen tot discussie en reacties losmaken. Deze wat oudere bijdrage bevat criteria voor een goede stelling.
 • De stelling moet complex zijn, maar niet te complex. Ook moet de stelling over een afgebakend onderwerp gaan.
 • De stelling moet ook een duidelijke link hebben met de leerinhoud. Lerenden moeten weten wat het doel is van de discussie. De discussie moet op een natuurlijke manier ingebed zijn als leeractiviteit. Denk na of je discussies gaat beoordelen.
 • De discussie moet een duidelijk startpunt en eindpunt kennen, ook in tijd. Gebruik bijvoorbeeld een doorlooptijd van twee weken met duidelijke fasen.
 • Spreek met de deelnemers een aantal regels af. Bijvoorbeeld over het taalgebruik en de aard van de reacties. Zie bijvoorbeeld deze Infographic.
 • Voorkom dat jij als docent een dominante rol vervult in de discussies.
 • Maak gebruik van een moderator die deelnemers uitnodigt deel te nemen en aanspreekt als zij zich niet aan regels houden. Een deelnemer kan die rol ook vervullen.
 • Laat één van de deelnemers de discussie aan het einde samenvatten.
 • Realiseer je ook dat sprake moet zijn van vertrouwen en een veilige sfeer. Je kunt niet van deelnemers verwachten dat zij schriftelijk gaan discussiëren als zij elkaar niet kennen.

Beperkingen

 • Lerenden denken niet altijd goed na voordat zij bijdragen leveren. Mede hierdoor kunnen forumdiscussies ook uit de hand lopen.
 • In vergelijking tot mondeling discussiëren voelt schriftelijk en asynchroon discussiëren onnatuurlijk aan.
 • Forumdiscussies werden in het verleden ingezet als je niet in staat was fysiek bij elkaar te komen. Vandaag de dag kun je ook synchroon online met elkaar van gedachten wisselen.
 • Het voeren van een asynchrone forumdiscussie is complex. Een goede stelling/vraag formuleren is niet eenvoudig.
 • Deelnemers beschikken niet altijd over de noodzakelijke vaardigheden om schriftelijk te argumenteren.
 • Discussiefunctionaliteiten van, bijvoorbeeld, leermanagementsystemen bevatten weinig mogelijkheden om discussie te begeleiden. Ik heb lang geleden gewerkt met een applicatie die deelnemers stimuleerde eerst na te denken over het type bijdrage dat een deelnemer wilde leveren. Je moest eerst kiezen uit een aantal denktypes zoals een verhelderende vraag of een verdiepende bijdrage. De huidige discussiefora van leermanagementsystemen bevatten dergelijke hulpmiddelen niet.

Zie ook: Waarom studenten niet participeren in online discussies?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *