Activerende didactiek (webinar)

Vanavond heb ik in het kader van de post-bachelor-opleiding over e-learning van Avans Plus weer een webinar verzorgd over activerende didactiek. Ik heb geprobeerd heel veel interactiemomenten in te bouwen.

Vooraf had ik de deelnemers de volgende vraag gesteld: Waardoor kenmerkt een activerende didactiek zich? Noem kenmerken in korte trefwoorden. Via Mentimeter kon men antwoorden geven.

Bij de start van het webinar heb ik de deelnemers net als verleden jaar een opdracht laten zien die ik hen aan het eind van de bijeenkomst zou laten maken.

Vervolgens zijn we ingegaan op drie redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt:
1. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met didactische eigenschappen van leertechnologieën (zoals een een digitale leeromgeving die vooral wordt gebruikt om materiaal te verstrekken).
2. Leertechnologie wordt niet op een didactisch goede manier ingezet.
3. Blended learning en e-learning worden niet op een goede manier geïmplementeerd.

Ik ben vooral op de tweede reden ingegaan. Op basis van diverse onderzoeken (o.a. Schneider & Preckel, 2017) kun je concluderen dat leertechnologie onderwijs en opleiden niet radicaal verbetert, maar wel effectief kan worden gebruikt als sprake is van een goed uitgedacht didactisch concept.

Daarom gebruik ik Merrill’s First Principles of Instruction (pdf) als kapstok en probeer ik aan te geven op welke manier leertechnologie kan worden gebruikt om deze ‘first principles’ te faciliteren.

  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen (bijvoorbeeld via digital stortyelling of VR)
  • Bestaande kennis wordt geactiveerd als basis voor nieuwe kennis (denk aan de zelftest).
  • Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende (bijvoorbeeld modelling via online video).
  • Nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende (onder meer via simulaties; feedback is hierbij ook van belang).
  • Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de lerende (denk aan reflecteren via vloggen).

Tenslotte zijn we ingegaan op het TPACK-model als hulpmiddel om op een integrale manier naar leertechnologie en didactiek te kijken. Daarbij heb ik onder meer benadrukt dat je niet alleen moet kijken naar welke leeractiviteiten je kunt faciliteren met technologie, maar ook hoe leertechnologieën jou in staat stelt bepaalde leeractiviteiten te ontwikkelen.

Hier zijn mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: