Belangrijke ontwikkeling op het gebied van open badges en microcredentialing

Microcredentials en digitale badges worden gebruikt om opgedane kennis en vaardigheden te waarderen. Deze met elkaar samenhangende ontwikkelingen worden van groot belang geacht voor het realiseren van ‘onderwijs op maat’ en voor een leven lang leren. Op dit terrein is interessant nieuws te melden.

Badges Carpe DiemEen badge is een digitaal insigne met verwijzingen naar informatie over ontwikkelde kennis en vaardigheden, bewijsmateriaal en naar de organisatie die de badge verstrekt. Een digitale badge wordt vaak verstrekt op basis van een onderwijs- of opleidingseenheid van beperkte omvang (microcredential). Verder kunnen vormen van informeel leren gewaardeerd worden met een digitale badge.

Open badges faciliteren bundeling van badges van verschillende instellingen, op basis van bepaalde standaarden. Op dit terrein is een en ander gaande, zo valt te lezen in het nogal technisch geschreven artikel Endorsement 2.0: Taking Open Badges and E-Credentials to the Next Level van Daniel Hickey en Nate Otto:

  • De Open Badges Specificatie zal binnenkort nieuwe mogelijkheden bevatten waardoor het mogelijk wordt voor derden om verifieerbare ‘endorsements’ toe te voegen aan badges. De auteurs verwijzen hierbij naar LinkedIn, maar geven daarbij ook aan dat deze ‘bekrachtigingen’ meer geloofwaardig, doorzoekbaar en volgbaar worden. Deze ontwikkeling maakt ‘endorsements’ bij open badges ook meer betekenisvol doordat individuen en organisaties aan kunnen geven badges geloofwaardig en betrouwbaar te vinden. Verschillende organisaties zullen hier mee experimenteren.
  • Het IMS Global Learning Consortium heeft met ingang van 1 januari 2017 de Open Badges Specificatie ‘overgenomen’. Dit is een erg belangrijke ontwikkeling aangezien dit consortium wereldwijd dé speler is als het gaat om standaarden op het gebied van leertechnologie. Hierdoor zullen leermanagement systemen digitale badges eerder implementeren.
  • In de VS werkt men al in toenemende mate met ‘credentialing’, met name als het gaat om een leven lang leren. Veel van dit aanbod bestaat uit online leren, en digitale badges worden in toenemende mate gebruikt voor het waarderen ervan.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *