Belangrijkste principes van innovatief leren

Leren is een sociaal proces en emoties vormen een integraal deel van het leren. Samen met vijf andere uitgangspunten moeten deze principes de basis vormen van leren dat jongeren voorbereidt op de kennissamenleving.

In 7 Essential Principles of Innovative Learning beschrijft Katrina Schwartz de belangrijkste principes van innovatief leren. Zij baseert zich hierbij op een publicatie van de OECD. Innovatief leren is dan gericht op het ontwikkelen van bekwaamheden die van belang zijn voor de kennissamenleving.

the main goal is to develop self-directed learners, students with “adaptive expertise.”

De principes zijn dan:

 1. Leren moet deelnemer-gecentreerd zijn: gericht op de cognitieve ontwikkeling en groei, waarbij de lerenden een actieve rol speelt en leert het leren zelf te reguleren.
 2. Leren is een sociaal proces, leren vindt plaats in interactie met anderen.
 3. Emoties vormen een integraal deel van het leren. Het geleerde beklijft beter als sprake is van een samenspel tussen emoties, motivatie en cognitie.
 4. Je moet er van uitgaan dat lerenden verschillend zijn, en dat je rekening houdt met ervaringen en kennis die lerenden al mee brengen.
 5. Lerenden moeten zich inspannen, maar ook niet te veel.

  Educators should try to prevent both coasting and overloading. Students need to experience both academic success and the challenge of discovery.

 6. Het beoordelen moet gericht zijn op leren, niet van het leren.
 7. Leerbehoeften moeten verbonden zijn met diverse disciplines zodat leren betekenisvol is.

Deze -wat mij betreft over het algemeen bekende, maar lang niet altijd toegepaste- principes kunnen volgens Schwartz maar moeilijk worden gerealiseerd binnen trage, bureaucratische en vernieuwingsvijandige onderwijssystemen. Toch zijn er volgens de auteur wel degelijk genoeg docenten en scholen die binnen starre onderwijssystemen ruimte vinden om deze principes in de praktijk te brengen. Als voorbeeld noemt zij de Jenaplan-school in Jena, Duitsland.

Dit voorbeeld illustreert dat deze principes helemaal niet zo nieuw zijn. Veranderingen in de samenleving vergroten wellicht de urgentie om ze toe te passen. Toch mis ik hier de relatie met de inhoud van het onderwijs. De post-industriële netwerksamenleving of kennissamenleving doet een beroep op andere bekwaamheden en kennis dan de industriële maatschappij. Het vermogen van zelfsturing en adaptieve expertise zijn daar slechts onderdeel van. Maar denk ook aan digitale geletterdheid of productief en betrokken kunnen opereren in een (virtueel) team. Dat vraagt om andere onderwijsinhouden, en om een andere didactiek.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

3 reacties

 1. Vorige week in een gesprek met het team VP (verpleging) van het Kellebeek College over een reis naar een nieuwe didactiek in combinatie met de aansluiting op de vraag om andere competneties en inhouden vanuit het werkveld, was het voorgaande direct onderdeel van de intensieve dialoog. Mooi om te zien dat de basiselementen voor vernieuwing in het team beschikbaar zijn. Met de aanvulingen die je beschrijft rond digitale geletterdheid – door mij daar geduid als 21 st century skills – een prachtige kans voor post-industrieel onderwijs. We gaan een traject starten dat de elementen die er hier en daar al zijn, maar niet in verband, aanvullen en richten. Het kader dat we gaan gebruiken is accelerated learning. Belangrijk is dat er voldoende energie is bij de relevante stakeholders om van start te gaan. Management, team, praktijk. Het gegeven dat dit allemaal niet zo nieuw is geeft hoop op aansluiting en adoptie.

 2. Weer een mooi lijstje. Als we nu eens dit verlanglijstje samenvoegen met het verlanglijstje van de 12st century skills…. dan komen we een eind! Nu nog beginnen met realiseren….. Hoe ziet een school eruit die deze ja wat zijn het? Wensen? Waarden? Uitgangspunten? Vereisten? Richtlijnen? waarmaakt. Dat vind ik interessant. Wat gebeurt er in zo’n school? Hoe ziet het gebouw eruit? Wat doen de leerlingen op een gemiddelde schooldag? Wat doen de leerkrachten?
  Moesten we maar eens beginnen over na te denken lijkt me.

 3. Beste Lex,

  Ik denk dat jouw favoriete vak geschiedenis is? In de 12e eeuw kenden we heel andere “skills” dan in de 21e eeuw!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *