Belangstelling voor een online module Kwaliteit van onderwijsinnovatie

Op 10 januari 2022 start bij de Open Universiteit de online module Kwaliteit van onderwijsinnovatieDeze module is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op dit gebied.

In deze module ga je eerst in op het begrip onderwijskwaliteit, en hoe kwaliteit voor verschillende belanghebbenden een andere invulling kan hebben. Hoe kun je bepalen wat de gevolgen zijn van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs? Hoe verhouden deze innovaties zich tot bestaande, vaak externe, kwaliteitskaders en –eisen, zoals die van de Inspectie van Onderwijs? Hoe kun je de kwaliteit van de innovatie zelf analyseren? Waaraan moet de kwaliteit van een innovatieproces voldoen?
Welke kaders, concepten en instrumenten kun je gebruiken om de kwaliteit en de invloed van gestrande en succesvolle onderwijsinnovaties op die kwaliteit te analyseren?
We kijken daarbij ook naar praktijkervaringen van de deelnemers. Als deelnemer pas je kaders, concepten en instrumenten ook op de eigen situatie toe.
Je leert in eigen tijd en tempo. Maar er vinden ook twee virtuele klas-sessies plaats. De cursus wordt begeleid door prof. dr. Rob Martens.
Afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers en de -facultatieve- belangstelling voor deze virtuele klassen voegt Rob nog virtuele klas-sessies toe.
Je kunt deze cursus in zeven of acht weken afronden, als je gemiddeld 20 uur per week studeert (de studielast is 140 uur). Je kunt echter ook langer over deze cursus te doen dan zeven of acht weken. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat van de Open Universiteit.
Deze cursus is los te volgen (€ 1.750). Deze online cursus kan ook ingebracht worden in/ onderdeel uit maken van het CPP Onderwijsinnovatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *