Bespreking selectie van interessante online bijdragen die ik tijdens mijn meivakantie ben tegengekomen

Het is onvoorstelbaar hoeveel interessante blogposts, rapporten en online artikelen er over (technologie ondersteund) leren, opleiden en onderwijs verschijnen. Als ik zou willen en kunnen, zou ik mijn halve werkweek kunnen besteden aan het bespreken van deze bijdragen. Tijdens mijn meivakantie heb ik bijvoorbeeld twaalf bijdragen gearchiveerd om op een later moment te bespreken. In deze bijdrage doe ik dat met vier online publicaties.


The 4 stages of Zoom enlightenment

In dit artikel beschrijft Tom Haymes een systeem voor het definiëren en begrijpen hoe verschillende online interacties bij synchroon online leren via videoconferencing werken. Haymes onderscheidt vier fasen, die hij ook koppelt aan het SAMR-model:

  • Eerste fase: presentatie (substitutie). Presentaties zijn effectief als ze volgens Haymes worden gekoppeld aan informele gesprekken over die presentaties. Online vinden informele gesprekken helaas bijna nooit plaats, waardoor de presentatie in de lucht blijft hangen.
  • Tweede fase: gedistribueerde gesprekken (augmentation; versterking): Dit zijn discussies waarbij de leergemeenschap op hetzelfde niveau wordt getild als de gast/spreker en de nadruk ligt op het aangaan van tweerichtingsgesprekken over de ideeën van de spreker.
  • Derde fase: workshops (modificaton; vernieuwing). Hierbij gaat het om het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten, en niet om het luisteren naar een spreker. Breakout rooms kunnen worden gebruikt om mensen op te splitsen in werkgroepen. Simulaties en andere soorten activiteiten maken hier vaak integraal deel uit. Lerenden werken bijvoorbeeld aan een gezamenlijk document.
  • Vierde fase: digitaal constructivisme (redefinition; herdefinitie). Hierbij wordt videoconferencing gecombineerd met asynchroon online leren over een langere periode. Lerenden werken bijvoorbeeld gedurende een langere periode aan de uitwerking van ideeën, bijvoorbeeld via applicaties als Miro.

Opvallend: Tom Haymes houdt geen rekening met zaken als aanwezige voorkennis. Als je namelijk samen aan een opdracht werkt moet je eerst over bepaalde kennis beschikken om die opdracht te kunnen maken. Verder besteedt hij geen aandacht aan de combinatie voorkennis activeren-presentatie-verwerkingsopdrachten-formatief toetsen.

Why we remember more by reading – especially print – than from audio or video

Hoogleraar linguïstiek Naomi S. Baron maakt zich zorgen dat lerenden minder van papier lezen. Zij vat eerst samen waarom je meer leert door van papier te lezen, in plaats van door via een beeldscherm te lezen. Bij online lezen van teksten met honderden woorden zijn we minder geconcentreerd, we lezen online meer met een “entertainment mindset” -met minder mentale inspanningen tot gevolg- en we zijn eerder geneigd het lezen af te wisselen met andere taken. We relateren inhoud vaak aan de plaats in het boek. Lerenden scoren ook beter als zij standaard toetsen op papier maken.

Volgens Baron vervangen we geschreven tekst ook steeds vaker door audio en video, onder andere omdat lerenden steeds minder geneigd zijn om te lezen. Zij verwijst echter naar onderzoeken waaruit blijkt dat lerenden meer onthouden van het lezen vanaf papier dan als zij dezelfde inhoud beluisteren. Mensen dwalen bij luisteren bijvoorbeeld eerder af. Als je minder leesvaardig bent dan onthoud je meer van luisteren.

Bij video zie je dezelfde effecten. Dat komt ook omdat lerenden video’s eerder met een “entertainment mindset” bekijken. Baron gaat hierbij niet in op de invloed van de kwaliteit van de video.

De auteur concludeert terecht dat digitale tekst, audio en video een eigen rol op het gebied van leren, opleiden en onderwijs vervullen. Dat geldt echter ook voor papieren tekst.

Overzichtsstudie: Wanneer kan de inzet van educatieve technologie tot leerwinst leiden?

De zeer uitgebreide studie A Comprehensive Review of Educational Technology on Objective Learning Outcomes in Academic Contexts stond al langer op mijn leeslijst. Wouter Buelens en Tim Surma hebben deze studie in deze blogpost samengevat.

Zij concluderen dat educatieve technologie wel degelijk een (bescheiden) positief effect kan hebben op het leren, als je kijkt naar leerresultaten. De auteurs van de uitgebreide studie hebben gekeken naar onder welke omstandigheden de inzet van technologie het leren kan versterken, en concluderen dat technologie louter als substituut om informatie over te dragen op zich geen toegevoegde meerwaarde heeft. Als educatieve technologie ertoe bijdraagt dat lerenden vaker bezig gaan met leerinhouden (repetition) en als zij educatieve technologie gebruiken voor gespreid leren en retrieval practice, dan kan dit bijdragen aan betere leerresultaten. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij het gebruik van video en bij het gebruik van gamification.

Ik ben daarom ook pleitbezorger voor het koppelen van ‘bewezen’ pedagogisch-didactische richtlijnen aan het gebruik van educatieve technologie.
Ik ben overigens ook van mening dat je andere redenen kunt hebben om educatieve technologie in te zetten. Dankzij technologie kun je de leeromgeving van de lerende verbreden, lerenden in staat stellen leeropbrengsten breder te delen of verschillende vormen van flexibilisering helpen faciliteren.

30+ Best Online Learning Collaboration Tools

Ben je op zoek naar tools die online samenwerking helpen faciliteren? Deze blogpost beschrijft er meer dan dertig in de categorieën:

  • Content Curation Tools (o.a. Padlet, Wakelet en good old Symbalo)
  • Online Discussion Tools (o.a. ConceptBoard, Creatly, Miro)
  • Tools for Virtual Classroom Activities (o.a. SeeSaw, Colltrain, Buncee)
  • Collaborative Authoring Tools (o.a. iSpring Suite Max, Articulate 360, H5P, EasyGenerator)
  • Other Tools for Collaborative Content Development (Book Creator, Soundtrack Edu)
  • LMSs for Collaboration (o.a. iSpring Learn, Schoology)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *