Bevatten maar weinig leertechnologieën rijke learning analytics-functionaliteiten?

Er zijn maar weinig leertechnologieën beschikbaar die volgens marktanalist Ovum bijdragen aan ‘studiesucces’. Die trieste conclusie trek ik op basis van een whitepaper van Ovum.

data science

Foto: geralt, Pixabay

Ovum Consulting is een vermaard analist en adviesbureau op het gebied van technologie. Eind juni 2016 heeft men een beslismatrix gepubliceerd waarin technologie-aanbieders worden gepositioneerd op het gebied van oplossingen ten behoeve van studiesucces.

Nu lijkt Ovum een veel smallere definitie te gebruiken van studiesucces dan de Nederlandse studentenbelangenorganisaties bijvoorbeeld doen (pdf). Ovum doelt vooral op het voorkomen van uitval en het afronden van de studie met een diploma of certificaat (afhankelijk van de opleiding). Maar ook dat is ‘best belangrijk’ (al moeten we inderdaad niet doorslaan in rendementsdenken). Ovum geeft daarbij aan technologie oplossingen in staat moeten zijn

 • data te verzamelen en te beheren,
 • te rapporteren,
 • te attenderen en vroeg te waarschuwen (inclusief interacties),
 • student prestaties te voorspellen,
 • binnen een mobiele omgeving te functioneren,
 • services te verlenen op het gebied van implementatie van deze technologie,
 • strategische ondersteuning te verlenen,
 • klanten bij de productontwikkeling te betrekken,
 • en te investeren in productontwikkeling.

Leertechnologie zou wat mij betreft inderdaad de eerste vijf functionaliteiten moeten faciliteren wil men een rol van betekenis kunnen vervullen in het verbeteren van het studierendement. In feite heb je het daarbij over een vorm van ‘learning analytics’. De overige criteria hebben vooral met de leverancier te maken.

Ovum heeft eerst een ‘long list’ met leveranciers aangelegd. Deze leveranciers zijn uitgenodigd te participeren in de analyse. Leveranciers zijn uitgesloten van deelname als men zich nauwelijks op het hoger onderwijs richt, als men geen ervaring heeft met commerciële implementaties en als men voor het realiseren van de betreffende functionaliteit grotendeels afhankelijk is van derden. Dit laatste criterium is m.i. niet meer relevant als modulair samengestelde digitale leeromgevingen realiteit zijn.

Wat blijkt vervolgens uit de analyse?

 • Er zijn vier marktleiders.
 • Er is één uitdager.
 • Er is één volger.

Van deze zes aanbieders is alleen marktleider Desire2Learn in Nederland actief. Ovum adviseert hen ook aan, wat natuurlijk reden voor Desire2Learn is om het whitepaper downloadbaar beschikbaar te stellen.

Eerlijk gezegd vind ik deze uitkomsten nogal ‘mager’. Het geeft m.i. ook aan dat aanbieders van leertechnologieën nog veel werk te doen hebben als het gaat om de implementatie van learning analytics. Ovum richt zich niet op Nederlandse producten. Maar zelfs als men dit gedaan had, vraag ik me af of zij een plek in de matrix bemachtigd zouden hebben.

Hopelijk bevat een volgende matrix op dit gebied meer aanbieders. Daarbij zou Ovum wat mij betreft meer oog moeten hebben voor modulair samengestelde digitale leeromgevingen. Ik ben benieuwd hoe die matrix er dan uit gaat zien.

Gelukkig zijn we voor het bevorderen van studierendement en studiesucces ook lang niet alleen afhankelijk van technologieën die leerprestaties kunnen analyseren en die kunnen notificeren en waarschuwen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: