Bij Bring Your Own Device gaat het om eigenaarschap van ICT, niet om bezuinigingen

Bring Your Own Device of Bring Your Own Technology (laat gebruikers hun eigen ICT meenemen) wordt helaas vaak ingegeven door financiële motieven. Eén van de gevolgen daarvan is dat gevreesd wordt dat deze ontwikkeling de kloof tussen rijk en arm zal vergroten (op het niveau van de lerenden en scholen). De pedagogisch-didactische voordelen van deze ontwikkeling raken daardoor ondergesneeuwd. Hoe komen we hier uit?

Het artikel What Teachers Need To Know About BYOD ( Bring Your Own Device) Trend In Education stelt dat de opkomst van deze ontwikkeling is gelegen in de behoefte van organisaties om te bezuinigen op de kosten voor ICT. Onderwijsinstellingen verleggen daarmee de verantwoordelijkheid voor de aanschaf van technologie naar ouders.

Als voordelen van BYOD noemt de auteur:

  • Scholen kunnen de middelen voor ICT voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor lerenden met speciale leerbehoeften.
  • Onderwijsgevenden en lerenden beschikken niet alleen maar over ICT in het computerlokaal, maar overal. Daardoor kunnen krachtige, flexibele, vormen van blended learning worden gerealiseerd.
  • Door gebruik te maken van BYOD ontwikkelen jongeren digitale vaardigheden, en worden zij meer gemotiveerd om te leren.
  • Lerenden hebben op school en thuis de beschikking over hetzelfde apparaat en dezelfde digitale bronnen.

Volgens het artikel hebben scholen goede redenen om op de ‘BYOD’-trein te stappen. Behalve het ‘digital natives’-broodje aap noemt de auteur o.a. dat BYOD scholen stimuleert om een verstandig beleid te ontwikkelen op het gebied van mobiele technologie (in plaats van het verbieden van smartphones). Opvallend is ook het argument dat BYOD de kloof tussen rijke en arme lerenden kan helpen overbruggen. Doordat scholen zich kunnen beperken tot de aanschaf van apparaten voor lerenden die het zelf niet kunnen betalen.

Justin Marquis is beduidend kritischer over BYOD. Hij stelt terecht dat deze ontwikkeling nieuwe kosten met zich mee brengt, omdat onderwijsinstellingen moeten investeren in beveiliging van het netwerk, in meer bandbreedte en online dataopslag en omdat ICT-afdelingen een grotere diversiteit aan apparaten moeten ondersteunen.

Marquis ziet ook voordelen van BYOD. Hij breidt ‘devices’ ook uit met applicaties die gebruikers meenemen (daarom spreek ik liever over Bring Your Own Technology; BYOT). Hij ziet BYOD echter als een illustratie van een

ever-increasing societal push towards individual responsibility for even the most basic necessities of life

Hij is juist bang voor een grotere kloof tussen rijke en arme lerenden, en stigmatiserende effecten. Daarnaast vreest hij dat de kloof tussen rijke en arme scholen door deze ontwikkeling kan worden vergroot. Publiek gefinancierde scholen (over het algemeen de armere scholen) zullen, zo vermoedt Marquis, verder worden gekort omdat lerenden toch zelf hun apparaten moeten aanschaffen.

In plaats van BYOD pleit Marquis daarom voor beleid dat gericht is op Provide You With Your Own Device. Stel lerenden in staat om hun eigen devices aan te schaffen.

Het is jammer dat BYOD/T in beide bijdragen vooral vanuit een financiële invalshoek wordt benaderd. De aanleiding van deze trend was namelijk het feit dat medewerkers/lerenden (rijk en arm) steeds vaker hun persoonlijke apparaten mee naar werk en onderwijsinstelling mee nemen, en verwachten hun eigen technologie te kunnen gebruiken. Bovendien ben je daardoor veel flexibeler om technologie wel of niet in te zetten om leerstituaties te faciliteren.

De eigen apparaten en applicaties maken deel uit van de persoonlijke leeromgeving. Juist het persoonlijke karakter, het gevoel van eigenaarschap over ICT, zou motiverend werken. Dat je daardoor als school minder hoeft te investeren in hardware, maar meer in bijvoorbeeld bandbreedte, is een bijkomend effect. Maar niet hèt argument voor BYOT.

Daarom pleit ik ervoor BYOT te faciliteren, maar niet te verplichten. Je vermijd dan de kloof tussen rijk en arm, terwijl je toch baat kunt hebben bij de pedagogisch-didactische voordelen van deze benadering.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.