Binding bij online leren: High touch met high tech #FactaWerkt

Dit was de titel van een presentatie die ik vandaag heb verzorgd tijdens een studiedag over ‘Binding’ van congresorganisatie Facta. ‘Binding’ wordt gezien als een belangrijke factor bij studiesucces. Volgens mij kun je ‘binding’ op verschillende manieren bij online leren bevorderen.

Bij online leren stoppen lerenden vaker voortijdig dan bij face-to-face leren. En dan doel ik niet eens op de massive open online courses waar het fenomeen ‘drop out’ complexer van aard is dan bij een reguliere online cursus. Er zijn diverse redenen waarom lerenden bij online leren uitvallen. Er zijn echter ook grote verschillen tussen cursussen. Je kunt uitval bij online leren dus wel tegen gaan.

In mijn presentatie ben ik ingegaan op drie manieren, waarvan de laatste twee m.i. te maken hebben met ‘binding’.

 1. Het bevorderen van zelfregulering.
  Ik heb eerder een pleidooi gehouden voor digitale studievaardigheden.
  Het bevorderen van zelfregulering maakt hier deel van uit. Daartoe behoren het leren focussen, het voorkomen van afleiding en het plannen van je studie. Slim omgaan met notificaties valt hier ook onder. Notificaties kunnen enerzijds structuur bieden, maar ook kunnen afleiden. Doelen stellen en reflecteren op dit proces zijn ook onderdelen van het bevorderen van zelfregulering. We kunnen over tools beschikken die je bijvoorbeeld kunnen helpen te focussen.
 2. Investeren in online socialisatie.
  Gilly Salmon noemt online socialisatie als één van de belangrijke fases binnen online leeromgevingen. Hiertoe behoort onder meer dat lerenden weten wat zij kunnen verwachten ten aanzien van de studielast, maar bijvoorbeeld ook wat betreft de wijze waarop online leren plaatsvindt. Biedt bijvoorbeeld realistische proefmodules aan die potentiële studenten kunnen bestuderen voordat ze zich daadwerkelijk inschrijven. Een ander voorbeeld is het gebruik van online profielen waarmee lerenden meer informatie kunnen krijgen over de ander. De meeste mensen willen elkaar leren kennen, voordat ze met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Dikwijls worden daarvoor ook kennismakingsopdrachten gebruikt. Bijvoorbeeld: kies een foto die jou typeert. Deel deze met de anderen. Beschrijf waarom juist deze foto goed bij je past. Reageer vervolgens op de toelichting van een ander. Een volgende vorm van online socialisatie is het bieden van interactiemogelijkheden, ook voor niet-taakgebonden communicatie. Gebruik bijvoorbeeld een apart online ‘café’ binnen je cursus. Je ziet ook dat lerenden hiervoor zelf Facebook- of WhatsApp-groepen voor aanmaken.
  Een dilemma hierbij is dat online socialisatie weliswaar belangrijk is, maar dat je ook lerenden hebt die bewust individueel willen leren. Stimuleer daarom netwerken, leg uit waarom dit belangrijk is, maar verplicht het niet.
 3. Houd binnen het ontwerp van je leeractiviteiten rekening met ‘binding’.
  Dat kan ook weer op verschillende manieren bevorderd worden. Bijvoorbeeld door een duidelijke structuur aan te bieden en te werken met deadlines. Het is ook belangrijk dat lerenden betekenisvolle problemen op kunnen lossen en uitdagingen aan gaan, waarbij zij ook keuzes kunnen maken in hoe zij deze uitdagingen willen aanpakken. Geef lerenden grip op hun leerproces. Stel lerenden in staat eigen leerdoelen te formuleren. Verder is het belangrijk dat lerenden de voortgang van hun leren kunnen monitoren. De ‘learning tracker’, waar ik laatst over schreef, is daar een voorbeeld van. Geef lerenden de mogelijkheid om regelmatig te checken welke vorderingen zij boeken. Veel leertechnologieën bieden vooral docenten monitortools.
  Learning analytics zou binnen learning design gebruikt moeten worden om probleemgebieden en motivatie ‘interventies’ te identificeren zodat uitval kan worden voorkomen. Een ander voorbeeld is het gebruik van messaging binnen je leeractiviteiten. Kleine prikkels kunnen al helpen. Het geven van feedback bevordert ook binding. Bouw dat ook in, in je ontwerp. Daarbij hoef je op elke lerende individueel feedback te geven. Dat kan bijvoorbeeld ook op de rode draad van de bijdragen, bijvoorbeeld via een blogpost. Dankzij artificiële intelligentie kun je vragen van lerenden ook automatisch laten beantwoorden.
  Het gebruik van gamification kan binding ook bevorderen, bijvoorbeeld door kleinschalige beloningen te gebruiken. Verder blijken online live sessie structuur te bieden en interacties te faciliteren. Lerenden kunnen ook elkaar ondersteunen. Lerenden doen dat overigens vaak pas als men elkaar wel kent. Tenslotte is het belangrijk dat lerenden inzicht hebben in leermaterialen die worden gebruikt, dat de doorlooptijd overzichtelijk is en dat bijvoorbeeld cursussen zijn opgebouwd in afgebakende eenheden.

Veel van deze kenmerken, zijn niet alléén belangrijk voor binding, maar wel erg relevant voor het bevorderen van binding.

Hieronder vind je mijn slides:

Voor deze presentatie heb ik gebruik gemaakt van de volgende blog posts:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.