Blended learning wordt geleidelijk aan dominant

Enquêtes waarin gevraagd wordt naar de mate waarin blended learning en volledig online leren worden toegepast, zijn  vooral interessant als je naar de ontwikkeling in de tijd kijkt. Dan worden trends zichtbaar.

Campus Technology neemt elk jaar een vragenlijst af onder docenten in  het Amerikaanse hoger onderwijs, met betrekking tot blended learning en volledig online leren. Ook dit jaar presenteren ze de uitslagen. De vragenlijst wordt niet heel massaal ingevuld. Dit jaar door 161 respondenten.

Ik vind het echter interessant om de resultaten van dit jaar te vergelijken met die van 2016 en 2017:

In welke mate passen docenten uitsluitend face-to-face onderwijs toe, volledig online leren of blended learning:

Hierbij valt op dat volledig face-t0-face onderwijs in de loop der jaren minder wordt toegepast en dat blended learning steeds dominanter wordt. Het aandeel online leren stijgt niet echt.

In welke mate wordt het concept van de flipped classroom toegepast?

  • 2016: 55%
  • 2017: 61%
  • 2018: 58%

Na een aanzienlijke stijging, lijkt dit concept nu aan populariteit in te boeten. Het percentage respondenten dat aangeeft dat dit concept in geen van de lessen wordt toegepast, stijgt van 20% in 2016, naar 16% in 2017, naar 25% dit jaar.

Passen docenten blended learning volledig of gedeeltelijk toe?

Deze cijfers schommelen nogal.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: