Bookbot: generatieve AI gebruiken in combinatie met een digitaal boek

Gistermiddag heb ik deelgenomen aan een webinar van de European Association for Distance Learning (EADL) met de titel AI in Learning Management Systems: What To Do With It?. Rasmus Petersen, hoofd ontwikkeling bij de Deense uitgeverij Praxis, presenteerde daar een chatbot die antwoorden baseert op de inhoud van een elektronisch boek.

Here's the image of a futuristic e-book with an integrated chatbot.
DALL-E: Here’s the image of a futuristic e-book with an integrated chatbot.

De chatbot, die ‘bookbot’ wordt genoemd, maakt gebruik van natural language programming van OpenAI, en biedt een nieuwe manier voor lerenden om met leermateriaal om te gaan. De bookbot van Praxis is een instrument dat lerenden helpt bij het vinden van de juiste kennis uit e-books. Lerenden geven een opdracht en de bot zoekt, met behulp van OpenAI’s technologie, in het boek naar relevante informatie, past bepaalde regels toe en genereert vervolgens een output. Deze output kan variëren van tekst en vragen tot boekreferenties en zelfs audio, dankzij de integratie met technologie van Elevenlabs.

Een belangrijk verschil met OpenAI’s algemene model is dat de bookbot werkt met een beperkter kennismodel en met sterkere voorbereide prompts. Dit vermindert de kans op onjuiste antwoorden. Prompt engineering is daardoor minder cruciaal voor dit type specifieke toepassingen, terwijl prompt engineering volgens de spreker wel essentieel blijft bij meer generieke generatieve AI-toepassingen (zoals Google’s Gemini, Claude of ChatGPT). Het systeem is ontworpen om eenvoudig in gebruik te zijn, zodat lerenden zich kunnen focussen op de inhoud in plaats van op het formuleren van complexe vragen (al leer je daar natuurlijk ook van).

Bovendien is de interface van de bookbot eenvoudig en betrouwbaar, waardoor onjuiste of ongegronde antwoorden tot een minimum beperkt worden.

De bookbot lijkt volgens Petersen vooral geschikt voor de lagere niveaus van Bloom’s taxonomie, waarbij het gaat om het begrijpen en onthouden van informatie. De tool biedt gepersonaliseerde ondersteuning door zich aan te passen aan de individuele vragen van de lerende.

Petersen haalde ook een onderzoek aan waarin de effectiviteit van een vergelijkbare chatbot werd vergeleken met onder meer een e-book (Are Chatbots Just Better at Everything? A Comparative Study of AI-based Information Retrieval Systems“). Deze chatbots werden als kwalitatief beter, efficiënt en gebruiksvriendelijk beschouwd. Wel bleken digitale boeken nog steeds als betrouwbaarder gevonden te worden dan AI-systemen. Dit onderzoek had echter een kleine steekproefomvang (N=12), waardoor je hier m.i. geen verstrekkende conclusies aan mag verbinden. Bovendien moet je je realiseren dat je kwalitatief goede en slechte digitale boeken hebt, net als kwalitatief goede en minder goede chatbots (appels en peren).

In Denemarken, waar Praxis gevestigd is, bestaan er volgens Petersen geen specifieke regels voor het gebruik van generatieve AI binnen het onderwijs. Dit leidt volgens de spreker tot een voorkeur voor meer gesloten systemen zoals deze bookbot. Tijdens examenperiodes wordt de bot zelfs volledig gesloten om misbruik te voorkomen.

Een vraag vanuit het publiek was hoe lang het duurt om de bookbot voor een boek in te stellen. Volgens Petersen is dit in slechts een uur per boek mogelijk. Hoewel lerenden de bot ook kunnen gebruiken voor feedback, blijkt uit de praktijk dat dit nog niet veel gebeurt.

Een ander interessant aspect van deze technologie is de aandacht voor duurzaamheid: de servers staan in Zweden en maken gebruik van groene energie.

Het ontwikkelen van de bookbot vereiste volgens Rasmus Petersen aanzienlijke specialistische expertise. De toepassing is ook niet geïntegreerd in een leermanagementsysteem (LMS). Dit brengt mij bij een belangrijke kanttekening bij Petersen’s presentatie: hoewel de gepresenteerde toepassing op zich interessant is, ging de presentatie niet over de relatie tussen AI en LMS-en. Terwijl dat wel het onderwerp van het webinar was.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.