ChatGPT: revolutie of ontwrichting? Beschouwing van huidige stand van zaken en discussies.

De afgelopen week verscheen in de nieuwsbrief van e-learning.nl een beschouwing van mijn hand over de huidige stand van zaken en discussies rond ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen. Deze beschouwing vind je ook hieronder.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

ChatGPT: revolutie of ontwrichting? Beschouwing van huidige stand van zaken en discussies.

Sinds de laatste editie van deze nieuwsbrief is de storm rond ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen bepaald niet gaan liggen. Sinds die tijd heb ik weer zeven bloemlezingen over dit onderwerp geschreven, met daarin in totaal tientallen samenvattingen en enkele honderden links die ik mede dankzij e-learning hoofdredacteur Harm Weistra heb verzameld. Verder krijg ik praktisch elke dag een verzoek of ik een presentatie of workshop over dit onderwerp wil geven. Het bijzondere is dat praktisch iedereen tijdens dergelijke sessies gehoord heeft van ChatGPT. Een minderheid heeft ChatGPT gebruikt, en dat geldt al helemaal voor de betaalde, krachtigere, versie.

Net als bij veel andere technologieën die we de laatste decennia voorbij hebben zien komen – denk aan de smartphone of aan social media – is bij menig bijdrage sprake van overspannen positieve verwachtingen. ChatGPT zal leren, opleiden en onderwijs revolutionair veranderen. Belofte die destijds bijvoorbeeld ook rond massive open online courses (MOOCs) en de iPad werden gedaan. Aan de andere kant is er ook veel ruimte voor kritiek. De eerste weken waren critici vooral bezorgd over het risico op fraude bij beoordelingen en over het niet respecteren van auteursrecht. De laatste tijd is de kritiek op deze toepassingen van meer fundamentele aard. Er zijn grote zorgen over de mogelijke maatschappelijke gevolgen van het massale gebruik van nieuwe generatie AI-toepassingen waarvan we de consequenties niet kunnen overzien. Tekenend is de aandacht van het Amerikaanse congres en het Europese Parlement voor deze ontwikkelingen. OpenAI oprichter Sam Altman zelf waarschuwt voor “zijn” uitvinding en pleit voor regulering. Ook weer niet te streng, zo verwittigde hij de Europese Commissie. Een ander teken aan de wand is dat Geoffrey Hinton – één van de grondleggers van de huidige AI – ontslag heeft genomen bij Google om zich vrijer te kunnen uiten. Revolutie of ontwrichting? De geschiedenis leert dat mensen slechte voorspellers zijn van de gevolgen van nieuwe technologie.

Verder lees je nog steeds veel over ervaringen in het gebruik van generatieve AI-toepassingen. Bijvoorbeeld over didactische toepassingen, toepassingen die ‘kenniswerkers’ werk uit handen kunnen nemen en cognitief kunnen ontlasten, of voorbeelden van een goed doordacht gebruik van deze AI-toepassingen. Bijvoorbeeld voor de ‘prompts’, oftewel de opdrachten en vragen aan ChatGPT.

Net als bij veel andere technologieën zullen we mogelijk ook nu uitkomen bij de vraag: hoe kunnen we toepassingen als ChatGPT verstandig gebruiken? Technologieën als de smartphone en sociale media blijken immers ook zowel een vloek als een zegen te kunnen zijn.

In de vele bijdragen die we de afgelopen periode zijn tegengekomen zien we veel herhalingen. Zowel wat betreft kritische kanttekeningen als de voorbeelden.

Verderop in deze nieuwsbrief mijn selectie – top 10 – van bronnen over ChatGPT (zie Wilfred Rubens keuze: generatieve AI-toepassingen). Gelukkig wordt er gaandeweg ook weer het nodige geschreven over andere toepassingen op het gebied van e-learning (zie Wilfred Rubens keuze: overig). En wie wil grasduinen door alle bronnen en bloemlezingen, zie het overzicht op mijn weblog.

Wil jij ook deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kun je je hier inschrijven. Je ontvangt daarna gratis elke volgende nieuwsbrief.

Rubens, W. (2023, 5 juli). ChatGPT: revolutie of ontwrichting? Beschouwing van huidige stand van zaken en discussies. e-learning.nl. https://www.e-learning.nl/Nieuwsbriefjuli2023.aspx

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *