De Comprehensive Learner Record: een nieuw middel voor het aantonen van bekwaamheden?

Het Educause Learning Initiative heeft in het kader van de “7 Things You Should Know About”-reeks een editie uitgegeven over de Comprehensive Learner Record (CLR; pdf). Wat is dit? En wat voegt dit toe?

De Comprehensive Learner Record (CLR) is een verzameling digitaal materiaal waarmee lerenden beter zicht krijgen op hun eigen leren, en tevens beschikken over een verifieerbaar verslag van hun kennis en leerprestaties. Deze CLR bestaat uit gegevens over prestaties van lerenden op basis van formele leeractiviteiten (zoals cijfers), en informele -extra-curriculaire- leeractiviteiten tijdens de onderwijsloopbaan. Het kan gaan om aangetoonde vaardigheden, competenties, leeruitkomsten en prestaties op basis van beoordelingen, cursussen, programma’s, certificaten, stages en andere leerervaringen.

De inhoud kan uit tal van artefacten bestaan, waaronder portfolio’s, cursusbeschrijvingen, rubrics en evaluaties. De CLR put daarbij uit diverse systemen en databases.

Er schijnen al diverse instellingen mee aan de slag te zijn, en het IMS Global Learning Consortium is al druk doende om een technische standaard voor interoperabiliteit te ontwikkelen.

De CLR zou lerenden een meer genuanceerde manier moeten bieden om zich van anderen te onderscheiden. Daarbij zouden ook rijkere beoordelingsmethoden voor het aantonen van individuele bekwaamheden gebruikt worden. Ook zou de CLR meerwaarde hebben voor lerenden die geen diploma behalen, maar wel certificaten en micro-credentials.

Daarnaast is het de bedoeling dat de inhoud van de CLR afgestemd is met de competentieraamwerken van de verschillende branches. De CLR kan dan ook worden gebruikt voor sollicitaties.

Het Educause Learning Initiative stelt onder meer dat het succes van de CLR afhankelijk is van de brede adoptie van dataspecificaties zoals de Competencies and Academic Standards Exchange van het IMS Global Learning Consortium. Dit kost inspanningen, tijd, geld en expertise. Plus “cross-initiative, multiorganizational coordination”.

Volgens het Educause Learning Initiative draagt het fenomeen CLR bij aan het meer veelomvattend vastleggen van wat lerenden hebben geleerd en volbracht. Bovendien zouden CLR’s het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden helpen bevorderen, evenals meer inzicht bij de lerenden in hun belangrijke hiaten in hun onderwijs- en loopbaandoelstellingen. Onderwijsinstellingen kunnen dankzij deze ontwikkeling los komen van curricula die sterk gericht zijn opa het behalen van studiepunten.

Transparantie en standaardisatie van de CLR bevordert ook meer begrip bij werkgevers ten aanzien van de vaardigheden van lerenden die solliciteren naar een baan.

Het is mooi dat bij dit initiatief breed gekeken wordt naar allerlei type leerervaringen en indicatoren van leerprestaties (en niet alleen naar cijfers). Als ik doorklik naar voorbeelden, zie ik ook intuïtieve dashboard-achtige gebruikersinterfaces. Toch wil ik enkele kritische kanttekeningen bij de CLR maken:

  • Het Educause Learning Initiative heeft wat mij betreft ronduit overspannen verwachtingen ten aanzien van deze leertechnologie. Een dergelijke technologie volgt normaliter een systeemverandering zoals het ELI die schetst.
  • Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde van een CLR is ten opzichte van een elektronisch portfolio. Volgens mij hadden we 15 jaar geleden vergelijkbare ambities met het e-portfolio. Deze zijn overigens ook maar ten dele waargemaakt. Veel werkgevers maken bijvoorbeeld nog steeds geen gebruik van e-portfolio’s.

Opvallend is, tenslotte, dat deze “7 Things You Should Know About”-editie niet rept over blockchain-technologie en over de ontwikkeling van xAPI en Learning Record Stores, waarmee je onder meer werkplek leren en zelfgestuurd leren kunt vastleggen. Deze ontwikkeling kom je met name in het bedrijfsleven tegen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *