Blog Archives

De Comprehensive Learner Record: een nieuw middel voor het aantonen van bekwaamheden?

Het Educause Learning Initiative heeft in het kader van de “7 Things You Should Know About”-reeks een editie uitgegeven over de Comprehensive Learner Record (CLR; pdf). Wat is dit? En wat voegt dit toe?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De wederopstanding van het elektronisch portfolio?

Is het elektronisch portfolio binnen het hoger onderwijs terug van weg geweest? Helemaal weggeweest is het e-portfolio uiteraard niet. Maar er is wel degelijk sprake van nieuwe aandacht. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit terrein te melden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Blockchain-technologie als alternatief voor het diploma?

In Vlaanderen draait nu een proef waarbij blockchain-technologie wordt gebruikt voor de realisatie van digitale portfolio’s. Het initiatief roept bij mij wel een aantal vragen op.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderzoek naar de potentie van blockchain-technologie voor leren

Blockchain is één van de meest trendy technologieën op dit moment. Deze technologie kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de financiële wereld. Maar ook op het gebied van onderwijs en leren kan deze technologie worden gebruikt.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Kernconcept Macht en Regels leren via het SOL-model

Kun je het het sociale zelfsturend vermogen van kinderen vergroten via een vijf weken durend project, en het kernconcept Macht en Regels bestuderen? Volgens onderwijsvernieuwingsschool Wittering.nl wel.

Lees meer ›

Tags: , ,

Bloggen en ‘connected learning’

Het artikel Why Blogging Is Key to the Future of Higher Ed laat zien dat je weblogs prima kunt inzetten binnen een activerende didactiek, waarbij studenten leren via interactie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Essentiële elementen van een elektronisch portfolio

Zal het elektronisch portfolio aan een tweede jeugd beginnen? Dan zullen we wel met een aantal zaken rekening moeten houden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Het ePortfolio als didactische ruimte

Beschouw elektronische portfolio's als didactische ruimte -leeromgeving- waarmee leren en doceren zo transparant mogelijk worden gemaakt, in plaats van een verzameling artefacten. Dat is één van de bevindingen in een recent verschenen artikel over ePortfolio's.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe verhoudt het e-portfolio zich tot gestandaardiseerde toetsen?

Onderwijsinstellingen moeten een balans zien te vinden tussen een student-gecentreerd en instituuts-gecentreerd portfolio. Voorop staat dat helder en expliciet is geformuleerd wat je met dit middel wilt bereiken. Ondanks dat het belangrijk is om een kader en structuur te bieden, verhoudt het e-portfolio zich niet tot de huidige standaardisering van het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: ,

Twaalf ePortfolio trends

Trent Batson heeft op basis van interviews een bruikbaar overzichtsartikel geschreven over trends en ontwikkelingen op het gebied van elektronische portfolio’s. Daarbij geeft hij ook aan welke factoren deze trends bevorderen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: