De gevolgen van COVID-19 voor opleiden en leren binnen arbeidsorganisaties

De Corona-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor het het onderwijs. Binnen arbeidsorganisaties heeft e-learning als gevolg van COVID-19 ook een forse impuls gekregen. Business Matters verkent de impact hiervan.

Tijdens de eerste maanden van de pandemie telde Coursera 640% meer inschrijvingen dan in dezelfde periode in 2019. Udemy zag het aantal deelnemers in de periode februari tot en met maart 2020 met 400% toenemen (bron).

Gevolgen voor zittende werknemers

Volgens Business Matters is dit een reactie van werknemers op de toenemende onzekerheid als gevolg van COVID-19. Werknemers willen op deze manier hun positie binnen de eigen arbeidsorganisatie versterken, of hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren voor het geval zij werkloos worden.

Door op deze manier te investeren in hun eigen ontwikkeling worden sommige werknemers zelfs “exceptioneel workers”, meent Business Matters:

Their ability to go above and beyond is really making a difference, particularly in smaller companies where the potential risk of financial trouble is greater.

Gevolgen voor arbeidsorganisaties

De investering in deelname aan online cursussen is volgens Business Matters ook ten goede gekomen aan arbeidsorganisaties zelf. Als een werknemer iets nieuws leert, leidt dit namelijk ook tot nieuwe mogelijkheden voor de organisatie.

Medewerkers kunnen de opgedane kennis namelijk gebruiken om extra diensten te verlenen aan bestaande klanten en mogelijk nieuwe markten aan boren. Business Matters geeft het voorbeeld van een contentontwikkelaar die video kan gaan produceren als medewerkers zich hierin gaan bekwamen.

Met andere woorden: de concurrentiepositie van arbeidsorganisaties verbetert als werknemers tijdens de pandemie via e-learning hebben geïnvesteerd in hun ontwikkeling. Werknemers nemen bijvoorbeeld beter onderbouwde beslissingen als zij zich hebben bekwaamd in business analytics.

Business Matters verwacht dat e-learning ook meer duurzaam, op grote schaal, zal worden toegepast als de Coronacrisis achter de rug is. We zullen niet alleen deels op afstand blijven werken, maar ook online blijven leren. Je hebt immers niet altijd face-to-face trainingen nodig, bijvoorbeeld om nieuwe medewerkers in te werken. Wel blijven persoonlijke contacten ideaal voor het opbouwen van relaties tussen medewerkers.

Gevolgen voor medewerkers met hogere functies

Volgens Business Matters hebben niet alleen ‘gewone medewerkers’ geïnvesteerd in hun ontwikkeling. Ook leidinggevenden hebben online cursussen gebruikt om een antwoord te vinden op vraagstukken als gevolg van de pandemie, zoals het op afstand leiding geven aan werknemers.

Business Matters stelt dat leidinggevenden zich ook moeten blijven ontwikkelen om leiding te kunnen geven aan een arbeidsorganisatie die te maken heeft met continue veranderingen. E-learning is dan een gemakkelijke en flexibele manier. Velen hebben dit tijdens de pandemie ontdekt.

Mijn opmerking

Business Matters focust zich in deze bijdrage op deelname aan online cursussen en trainingen. Ik vermoed dat ook vormen van informeel online leren een impuls hebben gekregen dankzij de pandemie, net als interne virtuele klas-sessies en webinars. Ik heb daar nog geen publicaties over voorbij zien komen. Het onderwijs investeert m.i. veel meer in evaluaties en het delen van ervaringen via publiek beschikbare artikelen dan het bedrijfsleven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *