De onderwijskundige potentie van augmented en virtual reality

In deze blogpost vat ik samen wat de potentie van augmented en virtual reality voor leren, opleiden en onderwijs is. Of die potentie wordt benut, is van verschillende factoren afhankelijk.

Ik baseer me hierbij op het artikel Augmented Reality and Virtual Reality in Education. Myth or Reality? van Noureddine Elmqaddem. Dit artikel biedt een goed overzicht van de potentie van virtual reality en augmented reality. Al hanteert de auteur soms ook overdreven uitspraken zoals

We’re now on a path to reinvent education.

Kenmerken als vermaak, interactiviteit, participatie en manipulatie van objecten zouden een nieuwe vorm van leren mogelijk maken die beter aansluit bij de behoeften van de “21e eeuwse lerende”.

In de introductie laat de auteur zien dat AR en VR bepaald geen nieuwe technologieën zijn. De toegankelijkheid en kracht ervan zijn wel toegenomen. De content is veel rijker en diverser, mede dankzij de verbetering van andere technologieën en programmeertalen. Tegelijkertijd is de beeld- of videokwaliteit sterk verbeterd. De ‘headtracking’ is eveneens zodanig verbeterd dat VR-helmen volgens de auteur nu gebruikt kunnen worden zonder ongemak. Dankzij controllers kun je nu gemakkelijker objecten manipuleren waardoor het ook mogelijk is dat lerenden toepassingen oefenen en met elkaar leren. Er zijn dan ook veel verschillende toepassingen van VR beschikbaar (chirurgie, archeologie, musea bezoeken, enzovoorts).

Educatieve waarde

De educatieve waarde van VR heeft deels te maken met het feit dat deze technologie het leren kan verbeteren en vergemakkelijken, onthouden van gegevens kan bevorderen, evenals het nemen van betere beslissingen. We begrijpen bijvoorbeeld beter hoe een machine werkt door het visualiseren van het proces van de werking ervan in VR, dan door het lezen van een tekstuele toelichting of door middel van gewone afbeeldingen. Daarnaast maakt VR bepaalde situaties toegankelijk, die normaliter niet toegankelijk zijn voor de doorsnee lerende (zoals een oceaanbodem of een Griekse tempel). Dit maakt het volgens de auteur mogelijk een beter begrip van dingen en verschijnselen te ontwikkelen, met minder cognitieve inspanningen en minder kosten voor de onderwijsinstelling. Verder zouden er positieve gevolgen zijn voor betrokkenheid, motivatie en bereidheid om te leren.

Interactie met objecten

Bij AR word je minder de virtuele wereld ‘ingezogen’. Je ziet immers de echte wereld nog steeds. Dankzij AR kun je interacteren met echte objecten. Je kunt leren via experimenten, participatie en interactie. Volgens Elmqaddem vergroot dit de motivatie en versterkt het de aandacht van de lerende. Leren wordt aantrekkelijker en effectiever, zelfs als het gaat om het verkennen en bestuderen van abstracte concepten of complexe fenomenen. Wederom dankzij visualisatie en het uitwerken van concepten in AR. Technisch kunnen bijvoorbeeld nieuwe procedures in de werkelijkheid bestuderen. De cognitieve belasting kan worden gereduceerd (meer focus, minder ‘ruis’).

De auteur staat in de één na laatste paragraaf ook stil bij verschillende ontwikkelingen ook het gebied van hardware en software. Op basis hiervan durft hij de voorspelling aan dat AR en VR in de toekomst voldoende betrouwbaar zijn als nieuwe computerplatforms. Wat betreft gemak valt er echter nog het een een ander te verbeteren. Indien VR- en AR-headsets meer comfortabel en toegankelijk worden, dan ligt de weg volgens Elmqaddem open om het enorme educatieve potentieel van deze technologieën te benutten.

Mijn opmerkingen

Het is goed je te realiseren dat Noureddine Elmqaddem zich vooral baseert op een (beperkte) literatuurstudie. Bij de potentie van VR maakt hij nauwelijks gebruik van referenties. Het artikel is vooral de moeite waard als eerste oriëntatie. Aan het woord is een echte AR/VR-evangelist. Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden naar waarvoor, wanneer en met wie de potentie van AR en VR daadwerkelijk waar worden gemaakt, en wanneer je beter voor andere middelen kunt kiezen. Het realiseren van een samenhangend geheel aan leeractiviteiten is best een uitdaging. De auteur stapt ook te gemakkelijk over de ontwikkelkosten heen, en over het gegeven dat een onderwijsinstelling waarschijnlijk nooit over 30 VR-headsets zal beschikken.

Nota bene: Bij Twinkl vind je AR-toepassingen voor het onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord