De toekomst van arbeid

Technologische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de wijze waarop arbeid vormt krijgt. Uiteraard zijn ook andere ontwikkelingen hierop van invloed. En de wijze waarop arbeid vorm krijgt, beïnvloedt weer onderwijs en leren & ontwikkelen.

Deloitte heeft een website over de toekomst van het werk gemaakt waar je deze ontwikkelingen kunt volgen. De website ‘Future of Work’ bevat een groot aantal artikelen, rapporten, infographics en video’s over de toekomst van arbeid. Bijvoorbeeld deze video over vijf realiteiten.

Ik ben niet altijd even gelukkig met de toonzetting of met het gebruik van ‘zware’ woorden of omstreden begrippen (zoals emotionele intelligentie). Uiteraard is ook sprake van veel onzekerheden, mede doordat ontwikkelingen de status van bepaalde groepen aantast en daardoor ook tegenkrachten oproepen (globalisering roept behoefte aan lokale verbanden en protectionisme op).

Toch vind ik dit een waardevolle bron. Je krijgt zicht op een groot aantal met elkaar samenhangende factoren en ontwikkelingen, die van invloed zijn

  • op bekwaamheden die mensen nodig hebben zich te kunnen ontplooien binnen een evoluerende samenleving
  • en op inhoud en vormgeving van de manier waarop we duurzaam aan deze bekwaamheden moeten werken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: