Didactische principes blended learning (virtuele klas-sessie en Q&A-sessie)

Vanochtend heb ik een online sessie verzorgd over didactiek en blended learning tijdens een studiedag van medewerkers van Fontys Paramedische Hogeschool. Na een korte pauze konden docenten via een ‘Q&A’-sessie vragen aan mij stellen.

De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impuls gegeven aan het gebruik van leertechnologie binnen het hoger onderwijs. Toepassingen zoals MS Teams en Zoom zijn massaal ingezet als medium om onderwijs mee te verzorgen. Dat proces heeft zich begrijpelijkerwijs vaak ‘haasje repje’ voltrokken.

Het is nu van belang om te kijken hoe we verbeteringen aan kunnen brengen. Kijk daarbij vooral naar hoe je principes van een effectieve didactiek op een betere manier kunt faciliteren met behulp van leertechnologie. Over de vraag hoe je dat kunt doen, ging deze sessie.

  • Blended learning. Korte introductie (waar heb ik het over?). Bij blended learning gaat het om de vraag: hoe kun je op op basis van leerinhouden, werkvormen, leertechnologie en andere ingrediënten onderwijs op een effectieve, efficiënte en inhoudelijk aantrekkelijke manier vormgeven? Blended learning is een paraplu begrip. Het is net als koken. Je kunt met dezelfde ingrediënten, maar met een ander recept heel verschillende maaltijden bereiden. Er vallen dus verschillende aanpakken onder blended learning.
  • Blended learning? Hoe? (keuzes maken). Ontwerpcriteria beïnvloeden hoe blended learning vorm krijgt. De coronacrisis leidt tot andere keuzes ten aanzien van een aantal ontwerpcriteria, zoals de plek waar je online leert, de mate waarin je online leert of de verhouding tussen asynchroon en synchroon online leren. Ik heb de aanwezigen gevraagd naar een aantal van keuzes.
  • Is ‘blended learning’ effectief? Ja, mits je onder meer zorgvuldige aandacht besteed aan het ontwerp en de didactiek. In de praktijk blijkt blended learning echter niet altijd effectief te zijn. Kijk naar wat we weten over wat werkt op het gebied van effectief onderwijs en pas die principes toe bij blended learning. Helaas kijken auteurs die hierover publiceren niet altijd heel uitgebreid naar de rol van leertechnologie.
  • Hoe kan leertechnologie onderwijs en opleiden dan versterken, verbeteren, vernieuwen en veranderen (maar let wel op effectiviteit)? Gebruik bouwstenen voor een effectieve didactiek als kader (Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek en First Principles of Instruction). Ik heb dat geïllustreerd aan de hand van vijf principes:
  1. Gebruik leertechnologie om lerenden leerstof actief te laten verwerken.
  2. Gebruik leertechnologie om realistische problemen als startpunt van het leren te maken.
  3. Gebruik leertechnologie om voorkennis te activeren.
  4. Gebruik leertechnologie voor toetsing als leer- en oefenstrategie.
  5. Gebruik leertechnologie om lerenden het geleerde te laten toepassen.

Elk principe heb ik toegelicht aan de hand van voorbeelden. Ik heb lerenden ook laten brainstormen over het tweede principe.

Zie ook:

Na deze sessie vond nog een vraag- en antwoordsessie plaats. Daar nam een veel kleinere groep docenten aan deel dan tijdens de eerste online sessie. De vragen hadden vooral betrekking op het bevorderen van binding en betrokkenheid en het bevorderen van de concentratie bij online leren. Een erg leuke online sessie met veel vragen.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: