Drie uitdagingen op het gebied van online en blended learning

Vandaag heb ik ter gelegenheid van de lancering van de Open Defence Academy bij de Nederlandse Defensie Academie een presentatie verzorgd over drie uitdagingen op het gebied van online en blended learning. Er zijn er uiteraard meer.

De eerste uitdaging is dat we fabels van feiten moeten onderscheiden. Op het gebied van leren en ontwikkelen zijn heel wat mythes in omloop. Aan de hand van een quiz hebben we de volgende uitspraken besproken:

  1. Kennis kunnen we opzoeken. We hoeven geen kennis meer te onthouden
  2. Leerpiramide (je onthoudt 10% van wat je hoort, 20% van wat je leest, etc)
  3. Uitleggen is een effectieve, leerzame, doceeractiviteit
  4. Inspelen leerstijlen bij ontwerpen van leertrajecten is effectief
  5. Voorkennis activeren is effectief voor leren
  6. Ideaal: 70% werkplek leren, 20% coaching, 10% instructie

Wat is een feit, wat een fabel? Onder aan deze blogpost vind je het antwoord. Een aantal mythes werd door een meerderheid niet als zodanig herkend.

Ik heb een aantal tips gegeven:

  • Kijk naar principes van effectief opleiden en leren, en multimedia gebruik (Merrill, Rosenshine, Mayer).
  • Vraag je af hoe je die principes kunt faciliteren met leertechnologie.
  • Verdiep je in mythes op dit terrein.

Uitdaging twee heeft dan te maken met de deskundigheid van docenten/opleiders. Wat vraagt online en blended learning van docenten/opleiders? Ik heb daarbij de Competentieset Leren en lesgeven met ict van het Ixperium als uitgangspunt genomen.

Bij één bekwaamheid heb ik uitgebreider stil gestaan: het didactisch kunnen gebruiken van ICT. Docenten moeten daarbij in staat zijn om didactische principes te faciliteren met leertechnologie, maar ook kunnen onderzoeken welke andere vormen van leren je kunt organiseren dankzij nieuwe technologie. Wat kan nu wel, wat zonder leertechnologie niet kon.

Je moet dus in staat zijn om didactische eigenschappen van nieuwe technologie op waarde te schatten. Verder moet je ook in staat zijn lerenden met behulp van ICT te begeleiden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het kunnen overbruggen van de psychologische afstand die bij online leren wordt ervaren.

De aanwezigen hebben vervolgens aanbevelingen geformuleerd voor ODA om de deskundigheid van docenten op gebied van genoemde vaardigheden te vergroten. Er zijn er bijna dertig geformuleerd.

De derde uitdaging heeft te maken met het delen en hergebruiken van leermaterialen. De Open Defence Academy wil dat graag bevorderen, ook al staat de inhoud van opleiding en werk volledige openheid in de weg.

Ik heb aangegeven dat het ministerie van OCW in 2015 de ambitie heeft uitgesproken dat in 2025 alle docenten aan Nederlandse HO-instellingen hun onderwijsmateriaal open beschikbaar kunnen maken. Ik ben hierbij ingegaan op redenen om dat te doen, op belemmeringen die dit in de weg staan en op maatregelen om dit te bevorderen. Ik heb de aanwezigen de vraag voorgelegd in hoeverre deze maatregelen relevant zijn voor de Open Defence Academy. Behoorlijk relevant, bleek.

Ik heb hierbij verwezen naar Schuwer, R. & Janssen, B. (2017). De waarde van open en open als waarde. Studie naar adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen in en door instellingen voor bekostigd hoger onderwijs. Fontys Hogeschool ICT, Eindhoven.

Hieronder vind je mijn slides:

Antwoord:
1, 2, 4 en 6 zijn mythes. Tip: wantrouw piramides en percentages bij claims.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.