Formatief toetsen met de digitale leeromgeving en Mentimeter gebruiken

Vandaag heb ik tijdens een studiedag van Facility Management van Zuyd Hogeschool bijdragen geleverd over Mentimeter en over formatief toetsen.

Voor wie het niet weet: Mentimeter is een tool waarbij je via diverse vraagtypes studenten actief deel kunt laten nemen aan bijeenkomsten (voorkennis activeren, checken of instructies zijn begrepen, meningen peilen, brainwriting, etc). Je kunt hiervoor verschillende applicaties gebruiken. Ik gebruik al een hele tijd de pro-versie van Mentimeter. Deze applicatie is gebruiksvriendelijk, heeft diverse vraagtypes die je voor diverse doelen kunt gebruiken, en heeft een strakke en zakelijke uitstraling. Ik ben ingegaan op de toepassingsmogelijkheden en de vraagtypes. Vervolgens hebben we er ook mee gewerkt.

In een andere sessie ben ik samen met een Zuyd-collega ingegaan op formatief toetsen binnen de digitale leeromgeving. Binnen bijvoorbeeld BlackBoard kun je toetsen met feedback gebruiken, waarmee studenten zicht kunnen krijgen op hun voortgang. Als studenten formatieve toetsen serieus maken, scoren ze vaker hoger op tentamens.

We zijn ingegaan op de achtergronden, hebben de werking ervan gedemonstreerd en hebben formatieve toetsen met de aanwezigen uitgeprobeerd. Ik heb onder meer aangegeven dat er op het gebied van onderwijskunde weinig zo evident is als het nut van regelmatig en over een langere periode formatief toetsen. Niet alleen voor het op langere termijn onthouden van feitenkennis, maar ook voor meer geavanceerde prestaties.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: