Forse bezuiniging Kennisnet (#in)

Noot: ik krijg vandaag (20 april) een mail van Sabrina Vredenberg van Surf. Volgens haar bevatte deze blogposts enkele feitelijke onjuistheden. Surf wordt volgens haar niet geraakt door de herziening van het subsidiebeleid onderwijssubsidies, omdat al langer bekend was dat het innovatieprogramma zou stoppen. Op basis hiervan heb ik deze blogpost aangepast (inclusief de titel). Mutaties staan in vet of zijn doorgestreept.

Kennisnet en Surf krijgen krijgt te maken met een forse bezuinigingsopdracht, als het aan deze minister van Onderwijs ligt. Daarnaast stuurt minister Van Bijsterveld aan op een fusie tussen deze twee organisaties, die zich bezig houden met ICT in het onderwijs (in ambtelijke taal wordt gesproken van "wij willen in gesprek met deze organisaties om te verkennen op welke wijze deze samenwerking verder geïntensiveerd en geïnstitutionaliseerd kan worden." De goede verstaander weet wat wordt bedoeld).

Dat blijkt uit de Kamerbrief herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies, die ruimt tien dagen geleden naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De brief suggereert dat het geld wordt omgezet in de lumpsum (eerst zien dan geloven). Maar er is ook sprake van een 'gewone' bezuiniging ("resterende problematiek uit de begroting 2011"). De motivatie is dat er meer focus moet komen op de primaire taak van het onderwijs, met zo min mogelijk bureauratie voor scholen. De minister stelt ook dat de beleidsdoelen zijn behaald, en er rustig 9 miljoen euro kan worden gekort op ICT-projecten/innovatieprogramma Kennisnet/Surfnet (reeds langer bekend) en de basissubsidie Kennisnet.

Andere initiatieven die te maken krijgen met een korting zijn het Ruud de Moor-centrum, het Expertisecentrum Beroepsonderwijs en het steunpunt Zorg Advies Teams (ZAT).

Ik kan me voorstellen dat je als overheid kritisch kijkt naar de vele projecten die je financiert. Daar zou je niet alleen in tijden van bezuinigingen naar moeten kijken, maar altijd. En minder bureaucratie voor onderwijsinstellingen? Graag! Wat dat betreft is het 'apart' dat de onderwijsinspectie in het geheel wordt ontzien.

Maar wat ik mis is een visie op de rol die je als overheid wilt spelen in het bevorderen van onderwijsinnovatie, en de instrumenten die je daar bij kunt inzetten. Het puur opnemen van middelen in de lumpsum plus korten horen daar wat mij betreft niet bij.  En vind je echt dat het onderwijs ICT voldoende innovatief heeft geïmplementeerd?

Kortom: ik had een andere keuze gemaakt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

  1. Misschien wil de overheid wel niet zo’n grote rol spelen in onderwijsinnovatie, en ontbreekt om die reden een visie? Ik denk dat voor jou (dat geldt ook voor mij) de innovatie gedachte heel vanzelfsprekend is, maar in dit stuk zit toch als hoofdboodschap dat de bureaucratie terug moet.
    Een positief punt uit de brief, waarin ik direct kansen voor ICT zie:
    “een goede voorbereiding van leerlingen op een (meer internationale) arbeidsmarkt”.
    Maar misschien vergis ik me en zien ze hier meer talenonderwijs.

  2. @Esther: ik ben bang dat je gelijk hebt. Ik denk overigens dat men inderdaad iets anders bedoeld met “een goede voorbereiding van leerlingen op een (meer internationale) arbeidsmarkt”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord