Gebruik focusdoelstellingen of vragen, geen leerdoelen

Moet je leerdoelen bij de start van e-learning wel of niet expliciet noemen? Christy Tucker vat de discussie hierover mooi samen.

Love to learn
Foto: Tim Mossholder, Unsplash

Leerdoelen zouden helderheid verschaffen aan lerenden over wat zij kunnen verwachten. Leerdoelen zijn echter bedoeld voor de ontwerpers van e-learning (en leertrajecten in het algemeen). Doelen richten de aandacht op wat belangrijk is. Andere informatie in de doelstelling, zoals de voorwaarden voor presteren, verbeteren volgens de auteur het leren niet echt en kunnen leren zelfs belemmeren. Zaken die niet expliciet als belangrijk worden benoemd, zullen minder snel worden geleerd en onthouden.

Gebruik daarom focusdoelstellingen om richting lerenden te communiceren wat zij leren, en formuleer deze focusdoelstellingen zodanig dat lerenden weten wat het belang hiervan voor hen is. Als je docenten of trainers je doelgroep zijn, dan kun je wellicht leerdoelen gebruiken. Zij spreken die taal. Maar bij andere doelgroepen is dat niet het geval.

Focusdoelstellingen zijn geschreven op een meer conversationele toon en zijn specifiek gericht op de doelgroep, waardoor ze aantrekkelijker en beter herkenbaar zijn. Een voorbeeld is: deze module helpt jou de kenmerken van asynchroon en synchroon online leren te begrijpen zodat je weet wanneer je beide modaliteiten bij het ontwerpen van e-learning het beste in kunt zetten.

Een alternatief voor focusdoelstellingen is volgens Tucker het gebruik van vragen aan het begin van een leertraject die lerenden voorbereiden op belangrijke informatie en hen helpen zich te concentreren op specifieke onderwerpen. Zij verwijst hierbij naar een bijdrage van Paul Kirschner en Mirjam Neelen die een onderzoek aanhalen waaruit blijkt dat het gebruik van meerkeuzevragen over de onderwerpen lerenden kunnen helpen zich te concentreren op belangrijke onderwerpen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *