Geef eens feedback aan lerenden via video

Dankzij technologische ontwikkelingen is het eenvoudiger geworden om video’s te maken en online te delen. Daardoor kunnen docenten nu ook via video feedback geven aan lerenden. Dat heeft namelijk voordelen ten opzichte van geschreven feedback.

Die conclusie kun je trekken op basis van het artikel How Giving Students Feedback Through Video Instead of Text Can Foster Better Understanding. Deze bijdrage bevat een aantal interessante bevindingen op basis van praktijkervaringen en onderzoek.

 • Lerenden vinden gesproken feedback meer bemoedigend en motiverend dan geschreven feedback.
 • Geschreven feedback leidt eerder tot misverstanden dan gesproken feedback. Bij geschreven feedback -met name bij de rode pen- wordt de docent gezien als minder toegankelijk.
 • Persoonlijke feedback-video’s van vijf minuten dwingen de docent om zich te focussen op de belangrijkste zaken. Dit bespaart de docent ook tijd, in vergelijking met schrijven.
 • Docenten moeten uiteraard in staat zijn om feedback-video’s te maken. Dit heeft te maken met expertise, maar ook met de juiste tooling. Deze tooling wordt overigens meer toegankelijk (kosten en gebruikersgemak, denk aan Screencast-o-Matic).
 • Besteed niet te veel tijd aan het bewerken van de video’s. Je produceert geen speelfilm.
 • Video bevat meer communicatieve aanwijzingen (‘cues’) dan schrift (stem, gezichtsuitdrukkingen). Dit bevordert de correcte interpretatie van feedback.
 • Spraak en opnames impliceren meer vrijheid en minder inspanningen voor docenten dan geschreven commentaar (meer conversatiestijl, meer authentiek).
 • Video’s bevatten rijkere aanwijzingen, geschreven tekst bevat beperkte aanwijzingen. Het correct interpreteren van geschreven tekst vergt daarom meer mentale inspanningen.
 • Naarmate lerenden de spreker of schrijver beter kennen, des te beter interpreteren zij de betekenis van het commentaar. Als een lerende een docent dus niet goed kent, kan hij diens feedback makkelijk verkeerd interpreteren. Zonder gezichtsuitdrukkingen en toonzetting kan een lerende interpretaties op een bepaalde manier inkleuren.
 • Je beschikt over meer communicatieve aanwijzingen bij face-to-face contact. Daardoor kun je overtuigender zijn. Dat komt mogelijk ook doordat onze hersenen zich ontwikkeld hebben om face-to-face te communiceren. Je bent echter lang niet altijd in de gelegenheid om individuele lerenden face-to-face feedback te geven.
 • Er zijn docenten die zweren bij een combinatie van geschreven feedback, audiobestanden en ingesproken presentaties. Dit vraagt de meeste tijd en energie, maar leidt mogelijk tot de beste resultaten (actief verwerken).

Ik had al eens eerder gehoord dat lerenden beter luisteren naar feedback dan dat zij feedback lezen. Daarom zou je podcasts kunnen gebruiken voor feedback. Video heeft zo te zien nog meer voordelen. Je kunt daarbij uiteraard ook passages aanwijzen.

Geschreven feedback heeft echter ook een voordeel dat hier niet wordt genoemd. Door te schrijven herstructureer je je gedachten. Je bent vaak zorgvuldiger in je reactie. Dit kan de kwaliteit van de feedback ten goede komen.

Zie ook: Technology mediated assessment feedback

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: