Geen verband tussen vastberadenheid op lange termijn en leerprestaties

Als je maar vasthoudt aan je doelen op lange termijn, dan kom je er wel. Onderzoek laat zien dat dit in elk geval niet geldt voor leerresultaten.

Grit
Foto: geralt, Pixabay

Onderzoeker Marcus Credé en zijn collega’s hebben een meta-analyse uitgevoerd van onderzoek naar “grit” oftewel vastberadenheid op lange termijn.

Grit is defined as perseverance and commitment to long-term goals.

Daaruit blijkt dat deze factor geen goede voorspeller is van studiesucces. Het gaat dus echt om vastberadenheid in relatie tot lage termijn doelen. Doorzettingsvermogen alleen blijkt wel een voorspeller van leerprestaties te zijn.

Credé cs hebben onder meer gevonden dat data van onderzoek dat wel een verband aantoont tussen “grit” en studiesucces verkeerd zijn geïnterpreteerd. Ook blijkt dat de vragen om “grit” te meten, vaak identiek zijn aan de vragen om nauwgezetheid te meten.

De onderzoeker adviseert daarom niet te investeren in interventies om “grit” te bevorderen. Hij stelt dat het logisch lijkt om aan te nemen dat mensen die vasthouden aan te bereiken doelen, beter presteren. Succes zit volgens hem echter in verschillende factoren. Je kunt beter investeren in zaken als studievaardigheden, het bestrijden van faalangst bij toetsen of het bestrijden van verzuim.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

3 reacties

 1. Een paar maanden geleden verscheen in hetzelfde tijdschrift al een artikel dat op een andere manier (genetisch onderzoek) tot nagenoeg identieke conclusies kwam (Rimfeld, Kovas, Dale, & Plomin, 2016): “Grit adds little phenotypically or genetically to the prediction of academic achievement beyond traditional personality factors, especially conscientiousness”.
  Gratis te downloaden op http://psycnet.apa.org/psycarticles/2016-06824-001.pdf

  En dat allemaal net op het moment dat Duckworths boek op de markt komt (http://www.amazon.com/dp/1501111108).

  Rimfeld, K., Kovas, Y., Dale, P. S., & Plomin, R. (2016). True Grit and Genetics: Predicting Academic Achievement From Personality. Journal of Personality and Social Psychology

 2. Voor wie het volledige rapport van Credé wil lezen: https://www.academia.edu/25397556/Much_Ado_about_Grit_A_Meta-Analytic_Synthesis_of_the_Grit_Literature

  “Grit” is de som van “doorzetten bij moeilijkheden” (perseverance of effort) en “interesse behouden over langere termijn” (consistency of interest). Die eerste component is dus WEL een voorspeller van leerprestaties. In dit uitstekende stuk in The Atlantic wordt uiteengezet hoe je doorzetting kunt bevorderen (en daarmee o.a. de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen verkleint): http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/how-kids-really-succeed/480744/

  De vier belangrijkste factoren zijn:
  1. Sense of belonging: hoor ik thuis in deze leergemeenschap?
  2. Growth mindset: ik ben ervan overtuigd dat ik beter word in iets door me in te spannen, en niet “omdat ik het in me heb”
  3. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit kan leren
  4. Deze activiteiten hebben waarde voor mij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *