Handleiding podcasts voor leren

Nee. Deze bijdrage is niet 10 jaar oud. Er is namelijk sprake van een nieuwe bloeiperiode van podcasts. En daarmee van hernieuwde aandacht van podcasts voor leren, opleiden en onderwijs.

Kathleen Morris van Edublogs schrijft namelijk dat recent onderzoek laat zien dat het aantal mensen dat naar podcasts luistert snel groeit en dat de betrokkenheid bij podcasts ook sterk toeneemt.

Voor wie het niet weet: podcasts zijn audiobestanden die online gepubliceerd worden. Het kan gaan om een soort radioshow (met muziek, interviews en discussies) of om gewone geluidsopnames. Soms gaat het om afzonderlijke opnames, soms om een serie. Luisteraars kunnen zich abonneren op podcasts. De smartphone -in combinatie met grotere databundels en snel mobiel internet- draagt bij aan de grotere populariteit van podcasts. Podcasts worden in toenemende mate mobiel beluisterd. Bijvoorbeeld terwijl je sport of je huis poetst.

Instructie, structuur en feedback

Podcasts kunnen worden gebruikt als instructies, waarbij de lerenden in eigen tijd en tempo naar instructies kan luisteren (Morris noemt helaas ook de leerstijl-onzin). Er zijn ook veel educatieve podcasts te vinden.

Ik heb bovendien ooit tijdens een MOOC over blended learning geleerd dat lerenden beter luisteren naar feedback dan dat zij feedback lezen. Voor het geven van feedback kun je dus ook podcasts gebruiken. Podcasts kunnen eveneens worden ingezet als advanced organizer. Ik heb ooit een niet meer beschikbaar artikel gelezen waaruit bleek dat het vooraf beluisteren van een podcast als advanced organizer ertoe bijdraagt dat lerenden meer betrokken worden bij een hoorcollege.

Creëren

Lerenden hoeven echter niet alleen naar podcasts te luisteren, ze kunnen zelf ook podcasts maken. Morris geeft hier verschillende voorbeelden van, een lijst met benodigdheden en een stappenplan. Anchor.fm is dan bijvoorbeeld een plek waarmee je podcasts kunt opnemen, hosten en distribueren.

De mensen van Edublogs presenteren maar liefst vijftig suggesties (pdf) voor het creëren van podcasts door lerenden. Veel van die tips hebben betrekking op het mondeling delen van ervaringen (over films, sportactiviteiten, gebeurtenissen), het beantwoorden van vragen of geven van tips, het delen van feiten of het houden van interviews en het voeren van discussies.

Podcasts hebben mogelijkheden voor leren, opleiden en onderwijs. Eenvoudig gemaakte podcasts zijn ook snel te realiseren. Dat geldt natuurlijk niet voor de podcasts die de opzet van een radioshow hebben. Een belangrijke beperking is dat je podcasts niet snel kunt scannen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: