Heeft effectief leren binnen virtual reality tijd nodig?

Een onderzoek van het Virtual Human Interaction Lab van de Stanford University laat zien dat indicatoren van een effectief gebruik van virtual reality sterk beïnvloed worden door tijd. Hoe meer tijd je doorbrengt in een VR-omgeving, des te meer baat je hebt als het gaat om samen werken en om leren. De bevindingen hebben m.i. in elk geval ook gevolgen voor het doen van onderzoek naar VR en leren.

VR-headsetDe onderzoekers hebben gekeken naar de gemeten effecten van tijd op verschillende indicatoren binnen een collaboratieve virtuele omgeving, in dit geval het VR-platform ENGAGE.

Zij concluderen dat indicatoren als zelf-, sociale en ruimtelijke aanwezigheid (‘presence’), plezier, entitativiteit (de perceptie van een sociale eenheid als ‘groep’), en realisme toenamen naarmate meer tijd in de VR-omgeving doorbrengt. Tijd speelt een cruciale rol, zowel bij de ontwikkeling van de groepscohesie als bij de doeltreffendheid van VR als medium. Als deelnemers zich hebben aangepast aan het medium en zich op vertrouwd voelen met de technologie, dan zijn zij in staat de voordelen te benutten van VR. Zij ervaren dan meer ‘presence’ en verbondenheid. Je moet volgens de onderzoekers eerst leren hoe je binnen een VR-omgeving kunt leren, voordat je daadwerkelijk in een VR-omgeving leert.

De onderzoekers hebben gedurende een periode van 8 weken onderzoek gedaan. Alle indicatoren namen na verloop van tijd toe.

Verder hebben de onderzoekers gekeken naar de rol van het uiterlijk van avatars. De verschijningsvorm van avatars blijkt een belangrijke rol te spelen bij sommige, maar niet alle, aspecten van de perceptie en ervaring van individuen in VR. Het lijkt daarom belangrijk te zijn dat gebruikers eenvoudig een virtuele versie van zichzelf kunnen creëren en avatars volledig kunnen aanpassen.

Aspecten als ‘presence’, verbondenheid en realisme zijn van invloed op leren. De effectiviteit van VR voor leren, opleiden en onderwijs neemt volgens de onderzoeker toe naarmate je VR langer gebruikt. Anderzijds kun je ook vraagtekens plaatsen bij de efficiëntie van VR voor leren, als lerenden veel tijd nodig hebben om aan het medium te wennen.

Je zou in ieder geval over een langere periode onderzoek moeten doen naar de effectiviteit van VR-toepassingen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *