Het beoordelen van een ontwikkelaar van een online cursus

Half maart heb ik geschreven dat Nederlandse Federatie voor Universitaire medische centra (NFU) een Europees aanbestedingstraject is gestart waarin een ontwikkelaar voor een nieuwe versie van de zogenaamde eBROK-cursus wordt gezocht. Ik ben adviseur binnen dit traject. In deze bijdrage beschrijf ik hoe we inschrijvingen beoordelen.

De eBROK-cursus bereidt elk jaar een aanzienlijke groep klinisch onderzoekers van universitaire medische centra voor op het voldoen aan strenge eisen die de wetgever stelt aan de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke stappen in het gunningsproces zijn:

  • Voldoet de inschrijver onvoorwaardelijk aan alle eisen uit het programma van eisen?
  • Ligt de inschrijving niet boven het gestelde plafondbedrag?

Daarnaast hebben we inschrijver gevraagd van vijf processen screencasts te maken  (onder meer van het geven van mobiele toegang tot de online cursus of het presenteren van een casus). Elke screencast is beoordeeld aan de hand van hergeformuleerde stellingen van de System Usability Scale. Bij de beoordeling van de screencast over de presentatie van een casus zijn ook criteria gebaseerd op Richard Mayer’s multimediaprincipes gebruikt. Geen screencast mocht als onvoldoende worden beoordeeld.

Verder hebben we de inschrijvers twee open vragen gesteld waarvan de antwoorden eveneens door beoordelaars zijn beoordeeld. Eén van de vragen luidde:

Bijgevoegd treft u de studietekst “Codes en wetten ter bescherming van proefpersonen” aan (bijlage 8). De Inschrijver beschrijft in maximaal 2 A4 (Arial 10) hoe de Inschrijver deze studie-tekst als online leerstof binnen de cursus zal aanbieden. De Inschrijver gaat daarbij in op het gehanteerde didactisch concept, de gebruikte media en de doelgroep die uit kritische, volwas-sen, academici bestaat. De Inschrijver weet het didactisch concept te onderbouwen op basis van onderzoek naar het gebruik van multimedia en onderzoek naar effectief (online) leren. De Inschrijver verwijst hierbij eveneens naar minimaal twee referenties waar de Inschrijver een vergelijkbare inhoud op een vergelijkbare manier in online leerstof heeft vertaald.

Tijdens een interview met de inschrijver hebben we getoetst en beoordeeld of de beantwoording van de vragen in het interview consistent was in relatie tot de uitwerking van open vragen.

Eind deze week ronden we een gebruikerstest af. We hebben inschrijvers gevraagd een deel van een speciaal ontwikkelde casus te ontwikkelen, waarbij een groep testers een aantal scenario’s doorloopt. Op basis van deze gebruikerstest beoordelen de testers of de toepassing geschikt of niet geschikt is.

Tenslotte beoordelen we op basis van de inschrijfprijs. Daar kunnen inschrijvers ook verschillende punten mee behalen.

Voor meer informatie over de aanbesteding inclusief het selectieproces, zie Tenderned.

Communicatie over deze procedure vindt uitsluitend via Tenderned plaats. Ik ga dus niet in op vragen via deze blog, mail of anderszins.

Ik ga nu wel aan de slag met het testen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: