Het ePortfolio als didactische ruimte

Beschouw elektronische portfolio's als didactische ruimte -leeromgeving- waarmee leren en doceren zo transparant mogelijk worden gemaakt, in plaats van een verzameling artefacten. Dat is één van de bevindingen in een recent verschenen artikel over ePortfolio's.

ePortfolio as a Measure of Reflective Practice van Kelly Parks e.a. wil onder meer laten zien hoe een elektronisch portfolio gebruikt kan worden om de ontwikkeling van lerenden te meten. Het artikel is gebaseerd op jarenlange ervaring binnen lerarenopleidingen. 'Reflective practice' vormt een sleutelbegrip bij het gebruik van het ePortfolio.

encouraging reflective practice is important to preparing thinking practitioners who show that they can adapt to new technologies, new standards, and new environments

Parks cs koppelen het ePortfolio ook aan het TPACK-raamwerk. Dit model wordt gebruikt ten behoeve van de didactische inbedding van het ePortfolio.

De auteurs stellen dat het belangrijkste van een ePortfolio de mogelijkheid is om relaties tussen en reflecties met betrekking tot meerdere ervaringen en producten vorm te geven. Het gaat dus in feite om het zichtbaar maken en herkennen van patronen, en de interpretatie en analyse daarvan. Lerenden zullen moeten leren hoe zij verzamelen, selecteren, reflecteren en verbinden.

Opvallend is het brede spectrum aan artefacten dat lerenden kunnen gebruiken voor hun ePortfolio. Zo kunnen tweets ook gebruikt worden als illustraties. Immers, schrijven Parks cs:

Teacher candidates tweet reflections bi-weekly as collaborative professional development. Tweets illustrate how a candidate might be feeling, acting, or thinking as a teacher—this often includes how they operationalize their beliefs in actions. This is also an important practice in students’ creation of a professional digital footprint.

Andere voorbeelden zijn case studies, lesplannen, blog posts of videocollages.

De auteurs schrijven ook dat analyses van ePortfolio's niet alleen inzicht geven in de ontwikkeling van de lerenden als individu, maar ook op de doelgroep als geheel èn op het curriculum van de opleiding. Op basis van analyses heeft men bijvoorbeeld besloten om lerenden videologs te laten maken (t.b.v. reflectie) en heeft men maatregelen genomen om betekenisvolle conversaties te bevorderen.

Verder valt op dat leeractiviteiten nauw zijn verbonden met het gebruik van het ePortfolio (dat is ook logisch als je van TPACK uitgaat), en dat lerenden diverse keuzemogelijkheden hebben. Ook wat betreft de te gebruiken technologie.

In de nabije toekomst willen de auteurs vooral 'meta-reflectie' gaan bevorderen, en het gebruik van ePortfolio's voor een leven lang leren.

Our primary goal is now to reflect and refine our processes to continue supporting student learning with ePortfolio beyond their graduate careers and toward National Board Certification, long after teacher candidates have left our programs.

Dit artikel is het resultaat van jarenlange ervaring en consequent gebruik van het ePortfolio. De auteurs laten zien dat ze zelf ook uitgebreid reflecteren op de toepassing van het ePortfolio, dat inderdaad in feite als leeromgeving fungeert. Het belang van didactische inbedding komt duidelijk in het artikel naar voren. Verder illustreren de auteurs impliciet hoe belangrijk kwalitatieve analyses zijn. Een mooi geluid in een tijd waarin een sterke nadruk wordt gelegd van kwantitatieve analyses van 'big data'.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

4 reacties

  1. Dank voor de link naar het artikel…in mijn opleiding is er van E geen sprake en dat maakt het voor mij heel lastig ineens IN papier te gaan denken en “gescande of geprinte” inhoud als bijvoorbeeld reflectie (die ik op een weblog plaats) op de te nemen. Fraaie van een goed ePortfolio is juist de verbinding die je kunt leggen naar inhouden en (in mijn geval) competentieontwikkeling. Ik duik er eens even goed in 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *