Het perspectief van de lerende bij MOOC’s #oeb13

Weer een sessie over MOOCs? Ja. Vooral omdat het perspectief van de lerende hierin centraal stond. De rol van de docent tijdens de de uitvoering van de MOOC werd tijdens deze sessie bijvoorbeeld ter discussie gesteld.

Nicholas Breakwell van een Ierse instelling voor online hoger onderwijs heeft onderzoek gedaan naar engagement binnen een massive open online course. Zij wilden door middel van het COACT-raamwerk uitval voorkomen (concept, overview, active discovery, critique, think). Dit raamwerk heeft zich in gewone online cursussen bewezen (betere studieresultaten, hogere beoordeling van docenten).

In het onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van een controlegroep (zonder COACT) en een experimentele groep (met COACT). 3300 mensen hebben deelgenomen, met name deelnemers met een universitaire graad hebben de cursus afgemaakt. Dat gold ook voor mensen met veel tijd (bijvoorbeeld omdat zij geen werk hebben).

Zij hebben ontdekt dat deelnemers die actiever participeerden in fora, eerder geneigd waren om de cursus af te ronden. Dan heb je wel taken nodig die uitnodigen tot discussie. Verder bleek dat deelnemers die weinig structuur hadden, weinig geneigd waren om de cursus af te maken (zoals taken per week). In de discussie drukte hij zich nog scherper uit. Als je lerenden veel flexibiliteit geeft om te leren (wat en wanneer) dan bevordert dat volgens hem juist uitval. Ook bleek dat het faciliteren door docenten geen invloed had op het afmaken van de cursus. Het is dus vooral belangrijk om content van hoge kwaliteit te hebben.

Uiteindelijk bleek nog geen 3% van de deelnemers aan de MOOC zich in te schrijven voor een betaalde cursus (kosten ruim 1900 pond per student). Het is dus de vraag of dat de reden moet zijn om MOOCs aan te bieden.

Samar Zutshi heeft met collega's onderzoek gedaan naar ervaringen van deelnemers aan MOOCs. Daarbij is vooral gekeken naar hoe deze deelnemers bloggen over hun ervaringen. Zij hebben uiteindelijk 30 blog posts bestudeerd en geanalyseerd op basis van de Quality Matters Rubric. Enkele uitkomsten zijn:

 • De meerderheid van de deelnemers volgde een xMOOC.
 • De meerderheid had zowel positieve als negatieve ervaringen met MOOCs.
 • Als assessments niet bestaan uit uitdagende en authentieke opdrachten, dan haakt men snel af.
 • Over het algemeen is men enthousiast over het instructiemateriaal.
 • Interacties worden als stimulerend beoordeeld (variëteit aan opinies), maar kunnen ook overdonderend werken.
 • Deelnemers komen altijd met suggesties voor alternatieve technologieën.
 • Veel deelnemers nemen deel om te ervaren wat een MOOC is. Ook wilden veel deelnemes iets nieuws leren.
 • Deelnemers willen vaak meer gedetailleerde instructies over wat zij moeten doen, en waarom zij dat moeten doen (waarom een groepsopdracht).
 • Als deelnemers in staat zijn om hun werklast goed te hanteren, dan hebben zij dikwijls positieve leerervaringen.
 • De inhoud en het ontwerp van MOOCs beïnvloeden de werklast.
 • Deelnemers waarderen de potentie van interactie, maar zijn bang voor een overdaad. Ook mist men persoonlijk contact.

Zutshi gaf in de discussie overigens aan dat docenten wel belangrijk zijn om deelnemers te motiveren. Donald Clark gaf vanuit de zaal aan voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies op basis van onderzoek naar één MOOC.

Een andere deelnemer benadrukte vervolgens het belang van de mogelijkheid om relaties aan te gaan met anderen.

 

Mensen in de zaal, die in een MOOC hebben geparticipeerd, benadrukken de waarde van de leerervaring zonder dat persé sprake hoeft te zijn van een certificaat. De Olympische gedachte lijkt van toepassing te zijn op MOOCs: deelnemen is belangrijker dan 'winnen' (certificaat).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.