Heutagogy een nieuw concept voor technology enhanced learning

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik als specialisatie van pedagogische wetenschappen ‘volwasseneneducatie’ gestudeerd. Al die tijd heb ik -voor zover ik me kan herinneren- nog nooit gehoord van ‘heutagogy’. Terwijl dit concept wel te maken heeft met volwasseneneducatie. Volgens Lisa Marie Blaschke kan dit concept een nieuwe impuls krijgen dankzij nieuwe internettechnologieën met hun studentgecentreerde affordances (netwerken met anderen, interactie, reflectie via dialoog, informatie individueel of als groep ontdekken en delen, persoonlijke verzameling en verwerking van informatie, autonomie in gebruik, genereren van grote betrokkenheid als gevolg van gebruik ).

Blaschke typeert ‘heutagogy’ als volgt:

In a heutagogical approach to teaching and learning, learners are highly autonomous and self-determined and emphasis is placed on development of learner capacity and capability with the goal of producing learners who are well-prepared for the complexities of today’s workplace.

Double loop learning en zelfreflectie zijn cruciale elementen hiervan. In feite staat de lerende nog meer centraal bij ‘heutagogy’ dan bij andragogie (waar volwasseneneducatie deel van uit maakt).

In haar bijdrage geeft zij onder meer voorbeelden van programma’s die gebaseerd zijn op deze benadering, en waarin sociale media worden gebruikt. Zij beschrijft elementen van een cursusontwerp op basis van ‘heutagogy’.Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het gebruik van leercontracten die door de lerende zijn gedefinieerd.
  • Een flexibel curriculum.
  • Vragen van de lerende sturen het leerproces.
  • Een flexibele manier van beoordelen, waarbij de lerende mede bepaalt hoe beoordeeld wordt.
  • Het gebruik van reflectieve leerdagboeken.

Daarnaast schrijft Blaschke dat deze aanpak intensieve begeleiding en feedback vergt. Een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect zijn eveneens van groot belang.

De auteur meent dat deze benadering veel perspectief biedt voor een levenlang leren via afstandsleren. Het huidige hoger onderwijs voor volwassenen is maar deels hierop gebaseerd. Het is wat mij betreft een interessant concept, maar ook een erg veeleisende benadering. Zowel voor docenten als voor lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *