Hoe denken lerenden over het gebruik van leertechnologie (volgens een grootschalig onderzoek)?

Het is altijd fijn dat onderzoek bevestigt waar je al langer van overtuigd bent. Het Britse JISC heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van 22.000 lerenden net het gebruik van leertechnologie in het hoger onderwijs. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat valt mij op?

student digital experience tracker
Foto: Jisc
 • Lerenden waarderen het gebruik van leertechnologieën, met name het gemak. Ze gebruiken deze tools volgens eigen zeggen ook intensief.
 • Lerenden willen dat leertechnologieën ook worden gebruikt voor connecties met andere lerenden en meer actieve werkvormen (zoals quizzes).
 • Digitale leeractiviteiten worden minder intensief gebruikt dan je zou verwachten.
 • Lerenden vinden digitale vaardigheden van groot belang. De helft van de ondervraagden meent echter dat het onderwijs hen goed voorbereid op de ‘digitale werkplek’.
 • Lerenden ergeren zich aan de niet-deskundige manier waarop docenten leertechnologieën gebruiken en aan de weigering van een aantal om überhaupt leertechnologie te gebruiken. Docenten zouden niet effectief geprofessionaliseerd zijn of onvoldoende training en ondersteuning krijgen.
 • Lerenden irriteren zich ook aan de heel verschillende manier waarop docenten bijvoorbeeld digitale leeromgevingen gebruiken. Het kost lerenden veel tijd om zich te oriënteren op een divers gebruik. Meer structuur en afstemming zijn nodig.
 • Lerenden willen dat digitale systemen beter worden gebruikt, maar dat online leren face-to-face leren niet vervangt. Ze hechten vaak sterk aan face-to-face contact.

In het rapport zelf worden bevindingen nog uitgesplitst naar doelgroepen.

Een paar zaken valt me hier op:

 • Ik kan me niet herinneren dat ooit zo grootschalig onderzoek is gedaan naar de opvattingen van jongeren over het gebruik van leertechnologie.
 • Volgens mij is sprake van een consequent beeld door de jaren heen. Ik heb zelf -bijvoorbeeld bij Gilde Opleidingen- interviews gehouden met lerenden. Daaruit bleek ook dat jongeren zich ergeren aan niet-deskundig gebruik door docenten. Ik kan me ook andere -meer kleinschalige- onderzoeken herinneren met dezelfde conclusies.
 • Is het niet te gek voor woorden dat lerenden anno 2017 nog steeds klagen over niet-deskundig gebruik? Zou hier niet veel sneller actie op ondernomen zijn als jongeren zo zouden klagen over de kwaliteit van begeleiding of beoordeling?
 • We zouden meer werken moeten maken van uniformiteit in het gebruik van leertechnologieën. We onderschatten de moeite die het lerenden kost om zich steeds te oriënteren op een nieuw format. Dat komt de studeerbaarheid niet ten goede.
 • Jongeren geven vooral de voorkeur aan een mix tussen online en face-to-face leren. Wat betreft deze bevinding kan ik me ook andere -meer kleinschalige- onderzoeken herinneren met dezelfde uitkomst. Overigens worden de opvattingen over leren beïnvloed door wat we gewend zijn.
 • Er is in dit onderzoek vooral gekeken naar de perceptie van lerenden. Er is geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop docenten daadwerkelijk leertechnologie gebruiken. Met name als het gaat om eigen gedrag is er vaak sprake van een kloof tussen wat men zegt te doen, en wat men doet.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord