Hoe ICT feedback aan docenten kan versterken

Applicaties als Socrative of Mentimeter kunnen onder meer worden gebruikt om te checken of lerenden instructies hebben begrepen. Campus Technology beschrijft hoe een meer geavanceerd ’real-time feedback’ systeem vermoedelijk heeft bijgedragen aan verbeterde prestaties.

Mobile technology by students
Foto: AFS-USA Intercultural Programs

Campus Technology gaat in op de ervaringen van docent Terry Austin die sinds een jaar gebruik maakt van Learning Catalytics. Dit is een niet-gratis applicatie (eigendom van Pearson, maar mede-opgericht door Eric Mazur) die je kunt gebruiken bij online leren en bij de combinatie van online afstandsleren en fysieke bijeenkomsten. Docent Austin gebruikt de toepassing als volgt:

  • Lerenden bekijken thuis korte video’s. Vervolgens beantwoorden ze via Learning Catalytics enkele vragen. Learning Catalytics kent verschillende vraagtypen. Lerenden kunnen bijvoorbeeld ook grafieken of afbeeldingen maken en inleveren.
  • De volgende dag bediscussieert men in groepjes dezelfde vragen en levert men groepsantwoorden in (de applicatie ondersteunt ook team-based assessments).
  • Op basis van de antwoorden (individueel en groepsgewijs) past de docent de klassikale instructie over complexe concepten aan.
  • Tijdens instructies kunnen lerenden de applicatie gebruiken om aan te geven als zij de instructie niet begrijpen. Ze hoeven daarvoor hun hand niet meer op te steken.
  • De docent ziet via een grafische interface hoeveel lerenden hem niet meer volgen en wie dat zijn. Lerenden kunnen de docent ook een individueel bericht sturen.

Austin kreeg van zijn leidinggevende te horen dat hij een ‘retention rate’ had bereikt van 84% (relatief weinig uitval) en dat de meeste lerenden (ik neem aan meer dan voorheen) zijn vak met succes hadden afgerond.

Als de groep lerenden vergelijkbaar is met andere groepen, en als Austin geen andere interventies heeft gepleegd, dan is de kans groot dat het gebruik van deze ICT-toepassing inderdaad bij heeft gedragen aan dit resultaat.

Deze casus laat in elk geval zien hoe ICT op een effectieve en efficiënte manier gebruikt kan worden om docenten feedback te geven over de voortgang van lerenden. Learning Catalytics is één van de applicaties die hiervoor gebruikt kan worden. Er zijn ongetwijfeld meer krachtige applicaties die voor dit doel gebruikt kunnen worden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord