Hoe je ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini of Claude kunt gebruiken binnen het geschiedenisonderwijs

De blogpost How to use ChatGPT in the history classroom beschrijft hoe een geschiedenisdocent ChatGPT gebruikt binnen onderwijs over (de afschaffing van) de slavernij en de Amerikaanse Burgeroorlog. Aan het einde presenteer weer diverse bronnen met meer informatie over generatieve AI.

een docent die activerende didactiek gebruikt met actieve deelname van studenten, terwijl de tweede een docent laat zien die een traditionele lezing geeft met gebruik van alleen pen, papier en een krijtbord.
DALL-E: een docent die activerende didactiek gebruikt met actieve deelname van studenten, en een docent die een traditionele lezing geeft met gebruik van alleen pen, papier en een krijtbord.

Docent Jonathan Jones was in eerste instantie geneigd om generatieve AI te verbannen in verband met valkuilen op het gebied van ‘academische integriteit’. ChatGPT en aanverwante technologieën kunnen echter ook worden gebruikt om belangrijke vaardigheden voor een historicus (en anderen) te ontwikkelen: schrijven, argumenteren op basis van bewijs, informatie analyseren en feiten controleren. Daarom heeft Jones rond het onderwerp “Frederick Douglass’s America” -één van de grondleggers van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging- onderwijs met behulp van ChatGPT verzorgd. Op basis van deze blogpost kun je -met hulp van ChatGPT- het volgende stappenplan samenstellen:

 1. Start met de studie van Frederick Douglass en het tijdperk in de Verenigde Staten van de negentiende eeuw, waarbij onderwerpen zoals de slavernij voor de burgeroorlog, afschaffing, de Burgeroorlog zelf, Wederopbouw en het ‘vergulde tijdperk’ worden behandeld.
 2. Laat lerende, halverwege het semester, verdiepende werken van historici lezen over Douglass, naast zijn autobiografieën, toespraken, krantenartikelen en brieven. Uiteraard kun je ook andere bronnen gebruiken, zoals documentaires.
 3. Genereer als docent een biografie van deze historische persoon via generatieve AI.
 4. Laat lerenden de door generatieve AI gegenereerde biografie beoordelen op basis van de opgedane kennis.
 5. Laat lerenden in kleine groepen werken om de door ChatGPT gegenereerde biografie te analyseren, met een focus op een specifiek deel of thema.
 6. Laat lerenden de tekst analyseren op feitelijke fouten en ontbrekende context.
 7. Laat lerenden de biografie verbeteren door fouten en onnauwkeurigheden te corrigeren. Op deze manier laten lerenden hun eigen kennis demonstreren.
 8. Gebruik deze oefening, die ongeveer 30 minuten duurt, om terug te blikken op wat er is geleerd en om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen voor aankomende papers.
 9. Bespreek de nalatenschap van Douglass: welke aspecten van zijn leven bekend zijn bij het grote publiek en welke vaak over het hoofd gezien of verkeerd begrepen worden.
In plaats van “Frederick Douglass” kun je uiteraard ook andere historische figuren kiezen, inclusief de specifieke contexten. Denk bijvoorbeeld aan Thorbecke, Colijn of koningin Wilhelmina. In de betreffende blogpost vind je ook het lesplan.
Ik vind dit een mooi voorbeeld van het gebruik van generatieve AI. Lerenden hoeven daarbij zelf niet eens generatieve AI te gebruiken (en dus hun persoonsgegevens te delen).
Andere bronnen over generatieve AI
 1. Nature Article
 2. Using CoPilot Pro AI Assistant in Word: Is It Worth It?
 3. Nobody Knows How AI Works
 4. How Are Higher Ed Instructors Using GenAI Today
 5. 7 AI Lessen voor MBO Studenten
 6. ChatGPT-5: What We Know, When It May Launch, and Other Details
 7. Exploring the Opportunities and Challenges with Generative AI
 8. 5 Activerende Werkvormen om Studenten te Leren Omgaan met AI
 9. Building an AI-Friendly Infrastructure in Schools
 10. Exporting Blog Posts to JSON for Easier Use with LMSs Such as ChatGPT
 11. What is Artificial General Intelligence (AGI)?
 12. Spotify tests video courses to teach everything
 13. A framework for AI inclusive design for diverse learners
 14. Assessing ChatGPT’s Writing Evaluation Skills
 15. Ensure academic integrity as AI tools gain popularity
 16. Should generative AI programs credit their sources?
 17. Free AI bot lets you chat privately with any document
 18. AI is redefining social interactions in the digital age
 19. AI Literacy: New Graduation Requirement and Civic Imperative
 20. The role of technology in expanding education access
 21. Apple finally has a way to defeat ChatGPT
 22. Tech Companies Using A.I. to Teach Their Own A.I.
 23. Institutional practices of implementing lifelong learning in higher education
 24. Generative AI and K-12 Education: An MIT Perspective
 25. Generative AI and Creative Learning: Concerns, Opportunities, Choices
 26. Educause’s 2024 AI Landscape Study
 27. Writing Case Studies Using Generative AI
 28. Students as co-Creators: AI, Metaverse, end of Passive Learning
 29. Unmasking the AI Mirage: The True Cost of Intelligence in Education
 30. When Machines Mimic Human Strategies, Reimagining Education’s Future?
 31. Achieve a Future of Unified Data Models in Higher Ed
 32. Why educators should embrace Artificial Intelligence
 33. Transforming Education: Power of Technology in Hands of Great Teachers
 34. AI can transform education for the better
 35. A Teacher’s Toolkit for Transformation
 36. Educators Juggling the Potential of Generative AI
 37. AI for Educators: How to improve Learner-Centered Classrooms
 38. Learning Design for an age where old norms are fading away
 39. New strategies needed for Learning Design services to have real impact?
 40. Examining the consequences of GAI usage among university students
 41. AI and Instructional Design: Competitors or Collaborators?
 42. Students use calculators to do math. Let them use ChatGPT to write
 43. AI in Education: The end of schools as we know them?
 44. Three Ways AI Helps Students Learn More Effectively
 45. Navigating the AI Wave in Higher Education and the Workforce
 46. Exploring the nexus of educational technologies: A futuristic perspective
 47. Best Generative AI Tools Transforming Education
 48. Top EdTech Update UDL Elementary Content February 2024
 49. An MIT Exploration of Generative AI
 50. Tell Me Your Prompts; I Will Make Them True The Alchemy of Prompt Engineering
 51. Generative AI, Synthetic Contents, Open Educational Resources
 52. AI for education – resources from Microsoft Learn
 53. The latest higher-ed news
 54. Falsely Accused of AI Cheating? Tips & Tutorial to Defend Yourself
 55. Tackling deepfakes ‘has turned into an arms race’
 56. OpenAI can re-create human voices – won’t release the tech
 57. Is OpenAI Voice Engine Adding Value Or Creating More Societal Risks?
 58. Bypass AI Detection – Undetectable AI & AI Bypasser
 59. Can Using a Grammar Checker Set Off AI-Detection Software?
 60. Wearable AI: will it put our smartphones out of fashion?
 61. How I Trained ChatGPT to Write Like Me
 62. The Amazing Ways IKEA Is Using Generative AI
 63. Google AI Could Soon Use a Person’s Cough to Diagnose a Disease
 64. Most in-demand skills for 2024 – Hint, GenAI is at the top
 65. AI Boom Is Real: More People Are Tapping ChatGPT at Work
 66. How AI Stealthily Reshapes Our Work And Future

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *